user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Juridisk rådgivning

Kontaktinformation för entreprenadjuridisk rådgivning åt ME:s medlemmar.

Du vet väl om att du har rätt till tre (3) timmars fri juridisk rådgivning i varje enskilt ärende. Terra Advokat AB tillhandahåller entreprenadjuridisk rådgivning åt ME:s medlemmar på uppdrag av ME.

Entreprenadjurist / Advokat
Terra Advokat AB
telefon: 08-21 35 00
e-post: info@terraadvokat.se

Publicerad den 31 januari 2017
Uppdaterad den 31 januari 2017