user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förtroendevalda region Öst

Kontaktinformation till regionstyrelsen, valberedningen och suppleanter

Regionstyrelse

Ordinarie

Dennis Nyberg (ordförande)
Kranbolaget i Stockholm AB
Box 90136
120 21 Stockholm
Mobil: 070-830 03 34
E-post: dennis@kranbolaget.se

Janne Svensson
AK Schakt O entreprenad AB 
Segersbyvägen 3D
145 63 Norsborg
Mobil: 070-695 71 00
E-post: svensson@akschakt.se 

Peter Flygt
Peter Flygts Gräv & Transport AB
Box 781
601 17 Norrköping
Mobil: 070-267 60 00
E-post: peter@flygts.se

John Fransson
FRENTAB Entreprenad & Söner AB
Algatan 3
134 41 Gustavsberg
Mobil: 070-756 05 21
E-post: john.fransson@frentab.se

Kjell Blomqvist
Stora Djupet AB
Funbo Stora Djupet
755 97 Uppsala
Mobil: 070-346 10 60
E-post: abstoradjupet@gmail.com

Daniel Forenius
Hydraulgrävningar AB
Urhagsgatan 8
723 37 Västerås
Mobil: 070-664 99 92
E-post: daniel@hydraulgravningar.se

Stefan Lindby
Väg & Byggnadsgrus på Gotland AB
Kantzargatan 9
623 50 Hemse
Mobil: 070-422 60 28
E-post: stefan@vagobyggnadsgrus.se

Suppleanter

Jan-Olow Engström
Bröd Engströms Entreprenadmaskiner AB
Berglundavägen 24
702 36 Örebro
Mobil: 070-666 50 21
E-post: joe@estroms.com

Ankie Larsson
Miljöplanering i Tumba AB
Box 117
146 22 Tullinge
Mobil: 070-727 47 88
E-post: ankie@miljoplanering.se

Valberedning

Pelle Fredriksson (sammankallande)
Upplands Schakt Ek. För.
Box 2111
750 02 Uppsala
Mobil: 070-826 10 00
E-post: pelle@upplandsschakt.se

Mikael Arman
T-Schakt AB
Box 76
701 41 Örebro
Mobil: 070-545 82 25
E-post: mikael.arman@tschakt.se

 

Uppdaterad den 30 januari 2018