user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förtroendevalda region Sydöstra

Kontaktinformation till regionstyrelsen, valberedningen, suppleanter och kontaktombud.

Regionstyrelsen

Sara Bäckman (ordförande)
Söderqvist Gräv AB
Runemovägen 15
331 34 Värnamo
Mobil: 070-514 88 51
E-post: sara@soderqvistgrav.se

Birgitta Johansson
Rolf Johanssons Schakt & Transport AB
Tattamåla Lillegård 11
362 93 Tingsryd
Mobil: 070-340 99 03
E-post: birgitta.johansson@rj-schakt.se

Dan Gustavsson
Maskinstation AB
Skällby Pl 140
388 91 Vassmolösa
Mobil: 070 541 71 42
E-post: dan@gustavssonsmaskinstation.se

Anders Folkesson
Sortab Mark & Sorteringstjänst AB
Titanvägen 14
371 50 Karlskrona
Mobil: 076-104 26 41
E-post: anders.folkesson@sortab.se

Göran Noberger
Nobergers Gräv AB
Notteberg
570 10 Korsberga
Mobil: 070-642 36 03
E-post: noberger@hotmail.se

Suppleanter

Gustav Karlsson
Gurras Gräv
Ösjöbol
360 70 Åseda
Mobil: 070-913 64 64
E-post: gustav.k@live.se

Tommy Johansson
Nybro Gräv & Schakt AB
Titanvägen 4
382 46 Nybro
Mobil: 070-912 16 19
E-post: tommy@nybrogravoschakt.com

Valberedning

Anders Carlsson (sammankallande)
Vimmerby Gräv & Schakt AB
Möckelhult
598 94 Vimmerby
Mobil: 070-692 82 57
E-post: info@vimmerbygs.se

Eije Lindahl
Eijes Gräv AB
Dalvik Östraby
360 73 LENHOVDA
Mobil: 070 842 64 04
E-post: eije@eijes.se

Tommy Edvardsson
NCC Roads
Avd Vetlanda
Älggatan 11-13
574 40 Vetlanda
Mobil: 070-654 38 66
E-post: tommy.edvardsson@ncc.se

Kontaktombud


Göran Noberger Mobil: +46 70 642 36 03

Martin Söderqvist Mobil: 070-642 48 46

Tommy Edvardsson Mobil: 070-546 17 04

Anders Folkesson Mobil: 076-104 26 41

Dan Gustavsson Mobil: 070-541 71 42

Anders Carlsson Mobil: 070-692 82 57

Torbjörn Svensson Mobil: 073-970 91 10

Eje Erdman Mobil: 070-663 48 70

Birgitta Johansson Mobil: 070-340 99 03

Gustav Karlsson Mobil: 070-913 64 64

Publicerad den 20 mars 2017
Uppdaterad den 13 mars 2018