user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder Maskinentreprenörerna, utser vd och arbetar med övergripande frågor. Dess uppgift är att fokusera på övergripande frågor och att leda förbundet.

På den årliga förbundsstämman väljs ordförande och vice ordförande på ett år. Ledamöter och valberedning väljs på två år. Förbundsstyrelsens uppgift är att fokusera på övergripande frågor och att leda förbundet. Genom utbildning och eventuell extern expertis säkras att all nödvändig kompetens finns tillgänglig.

Magnus Persson (ordförande)
VSM Entreprenad AB
Galgbacken 2, 176 77 Järfälla
0705-83 52 30 
magnus.persson@vsmgruppen.se

Stefan Fransson
Grusschakt i Umeå AB
Mätarvägen 19, 901 33 Umeå
073-070 11 70
stefan@grusschakt.com

Håkan Ström
Håkans Entreprenad AB
Box 76, 464 06 Brålanda
0706-88 42 00 
hakan.strom@hentrab.se

Ankie Larsson
Miljöplanering i Tumba AB 
Box 117, 146 22 Tullinge 
070-727 47 88 
ankie@miljoplanering.se

Mats Bergkvist
Solby Maskin AB
Hotellvägen 8, 793 41 Insjön
070-674 04 63 
mats@solbymaskin.se

Peter Flygt (vice ordförande)
Peter Flygts Gräv & Transport AB
Box 781, 601 17 Norrköping
070-267 60 00
peter@flygts.se

Ulrika Karlsson
Fyrkantens Last & Transport AB
Sandåsvägen 49, 903 60 Umeå
070-328 28 07
fyrkanten@telia.com

Lars Nilsson
Thage Eriksson Entreprenad AB
Anderstorp Mellangården, 543 92 Tibro
070-377 52 42
thage@thagee.se

Daniel Schönström
S-Schakt Schönström AB
Kläppvägen 6, 242 31 Hörby
070-592 46 19 
daniel@s-schakt.se

Valberedningen

Mikael Hägglund (sammankallande)
AB Hägglunds Last & Schakt
Timmervägen 10 A, 921 33 Lycksele
070-620 27 63 
mikael@hagglund.me

Anders Carlsson
Vimmerby Gräv & Schakt AB
Fasanvägen 20, 598 95 Vimmerby
070-692 82 57 
info@vimmerbygs.se

Jonas Andersson
Oskarsberg Entreprenad AB
Ljungbyvägen 124 B, 302 83 Halmstad
073-302 83 02
jonas@oeab.nu

Kenth Möller
Kenth Möllers Entreprenad AB
Ångpannegatan 13, 402 73 Göteborg
070-627 27 96
kenth.moller@schaktivast.se

Thomas Öhman
Bröderna Öhman AB
Tvärån 9, 942 93 Älvsbyn
070-669 08 48
info@brohman.se

Jonas Jönsson
Trellegräv AB
Vannhögsgatan 5, 231 66 Trelleborg
070-976 94 00 
jonas@trellegrav.se

Pelle Fredriksson
Upplands Schakt Ek. För.
Box 2111, 750 02 Uppsala
070-826 10 00
pelle@upplandsschakt.se

Daniel Bröyt
Ericson i Lima AB
Kyrkbyn 106, 780 64 Lima
070-630 49 64
daniel@ericsonilima.se

Förhandlingsdelegation

Magnus Persson
VSM Entreprenad AB
Galgbacken 2, 176 77 Järfälla
070-583 52 30
magnus.persson@vsmgruppen.se

Claes Arenander (förhandlingschef)
08-762 70 99 
claes.arenander@me.se

För ytterligare information rörande förhandlingsdelegationen, vänligen kontakta Claes Arenander.

Regionstyrelser och länsrepresentanter

Region 1

Regionstyrelse för region 1
Länsrepresentanter för region 1
Omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

Region 2

Regionstyrelse för region 2
Länsrepresentanter för region 2
Omfattar Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppland, Stockholm, Södermanland och Gotland.

Region 3

Regionstyrelse för region 3
Länsrepresentanter för region 3
Omfattar Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland.

Region 4

Regionstyrelse för region 4
Länsrepresentanter för region 4
Omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland.

 

Uppdaterad den 26 maj 2021