user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Region 3

Region för Västra Götaland, Värmland, Örebro och Halland. Regionen leds av regionstyrelsen som består av förtroendevalda medlemmar från de län som ingår i regionen. Regionstyrelsen arbetar lokalt med påverkansarbete och medlemsaktiviteter och lyfter lokala frågor till förbundsstyrelsen vid behov. 

  • Lokalkontor Göteborg
    Ekmansgatan 1
    411 32 Göteborg
  • Lokalkontor Karlstad
    Tullhusgatan 1 A
    652 26 Karlstad
Jan Bengtsson

Jan Bengtsson

Regionsamordnare
Karlstad

Var med och påverka

Som förtroendevald påverkar du förbundets framtid, samtidigt som du utvecklar dig själv och ditt företag. Kontakta regionsamordnaren om du vill engagera dig i styrelsen.

Regionstyrelse region 3

Länen representeras i regionstyrelsen av länsrepresentanterna. Beroende på länets storlek och antalet medlemsföretag kan det ibland finnas flera representanter för samma län.

Raul - regionstyrelsens lokala arbetsutskott

Länsrepresentanter region 3