user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME - för dig som är maskinentreprenör

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer våra medlemmar och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.

Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor. ME fungerar många gånger som remissinstans i branschaktuella ämnen. Vi informerar, engagerar, påverkar och utbildar.

ME har drygt 4 000 medlemmar (både stora och små) med snart 20 000 anställda. Medlemsföretagen utvecklar genom sina tjänster samhällets infrastruktur. Företagen syns varje dag när de utför sina uppdrag såsom

  • anläggning av motor- eller cykelväg
  • snöröjning
  • bredband grävs ned
  • bostadsområden får nya vatten- och avloppsledningar
  • malmbrytning i gruvorna
  • lastning av gods
  • bergkrossning
  • rivning av hus

Medlemskapet i ME är en kvalitetsstämpel eftersom medlemsföretagen i ME är bundna av kollektivavtal om de har anställda medarbetare, samtidigt som de är registrerade och innehar F-skattsedel. Detta betyder trygghet och kvalitet för den som anlitar ett ME-företag.

Vilka förmåner ingår i medlemskapet?

ME Inköp

ME Inköp är ett helägt dotterbolag till Maskinentreprenörerna som har som uppdrag att förhandla fram attraktiva och relevanta rabatter och erbjudanden för medlemmarna.

Inköpsavtal

ME-skolan

ME-skolan är ett helägt dotterbolag till ME och har som uppdrag att ge företagen i branschen god tillgång till kompetent personal som bidrar till deras utveckling och lönsamhet. Det gör vi genom att driva både gymnasie- och vuxenutbildningar. 

Utbildningar och kurser

Tidningen Maskinentreprenören

I medlemskapet ingår också tidningen Maskinentreprenören – en branschtidning som ger heltäckande bevakning av anläggningsbranschen och andra branscher som använder mobila arbetsmaskiner. Här kan du läsa om ekonomiska, fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägare och maskinentreprenörer och skickas ut till dig och dina anställda.

Tidningen kommer ut 10 gånger/år och kostar för icke-medlemmar 650 kr/år.

Vill du att dina anställda också ska få tidningen? Maila infome@me.se 

Medlemmarna bestämmer

ME är en medlemsstyrd organisation där alla medlemmar får vara med och påverka.

Hur fungerar ME?

Utveckling av ME:s organisation

På en extra förbundsstämma den 5 oktober röstades förslaget till en ny förbättrad organisationsstruktur för ME igenom. Omorganisationen görs för att möta framtida utmaningar med en organisation som ger plats för hög kompetens och bättre lokal närvaro.

Nya regioner

Mer om ME:s organisationsutveckling

Uppdaterad den 11 maj 2016

Relaterat innehåll

ME lägger grunden för utvecklingen

Att vara maskinentreprenör är att vara pionjär. Denna unga bransch skapades av entreprenörer som såg behovet av förnyelse och effektivitet i den sektor som bygger den infrastruktur som gör ett samhälle framgångsrikt. Denna anda av nytänkande som kännetecknar maskinentreprenörer har genom åren banat väg för en svensk framgångsrik industri och en livsmiljö i världsklass.

Vad gör ME för branschen?

Maskinentreprenörerna driver frågor som är viktiga för branschen och som skapar jobb åt medlemmarna. Med kraften av drygt 4 000 medlemmar i ryggen gör ME skillnad.

Förbundsstyrelsen

Kontaktinformation till förbundsstyrelsen, valberedningen och förhandlingsdelegationen.

Stadgar

ME:s stadgar är de interna regler som gäller för våra medlemmar. ME:s förbundsstadgar antagna på extra stämma den 5 oktober 2018.

Etisk policy

ME:s etiska policy ska ses som ett rättesnöre för dig som medlemsföretag och innebär en trygghet för beställaren.