user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Maskinentreprenören

Vi lägger grunden för utvecklingen

Maskinentreprenörer, byggare och skyddare av allas infrastruktur.

Att vara maskinentreprenör är att vara pionjär. Denna unga bransch skapades av entreprenörer som såg behovet av förnyelse och effektivitet i den sektor som bygger den infrastruktur som gör ett samhälle framgångsrikt. Denna anda av nytänkande som kännetecknar maskinentreprenörer har genom åren banat väg för en svensk framgångsrik industri och en livsmiljö i världsklass.

Att vara maskinentreprenör kräver kompetens och kreativitet. Det är inte enkelt att flytta jord och berg snabbt och effektivt i tätort eller otillgänglig terräng. Inte sällan handlar det om att tukta naturen. Ibland att hjälpa naturen. En järnväg ska fram genom berg och skog, eller en samhällsviktig motorväg ska på kortaste möjliga tid ska röjas efter en snöstorm. Ett hav ska muddras, eller digitala kablar ska läggas i varenda by.

Inte sällan är det familjeföretagets styrka som gör detta svåra möjligt. Vanan att inte ge upp och inte vända hem förrän jobbet är klart, finns i maskinentreprenörens dna. Nyfikenheten på ny teknik vandrar mellan generationer i företagen. Nästa generation är alltid på jakt efter det nya och håller pionjärandan levande i det växande familjeföretaget. Idag är trenden tydlig; företagen växer i takt med att hela branschen växer. Digitaliseringen revolutionerar branschen. Nya aktörer träder in på arenan. Även 70 år efter det att de första anläggningsmaskinerna togs i bruk i Sverige är detta en ung bransch där nytänkande människor med entreprenörsanda får plats och kan utvecklas.

När samhället behöver ett sjukhus, en skola eller rädda en stad från översvämning, så är maskinentreprenören först på plats, men också alltid närvarande för skötsel och underhåll. Maskinentreprenören lägger grunden för utvecklingen.

Bransch och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna organiserar landets maskinentreprenörer sedan 1954 då branschen föddes.

Publicerad den 5 november 2018

ME:s och branschens historia

Människor har flyttat jord och sten i alla tider för att bereda boplatser, bruka marken eller få skydd mot naturens egna nyckfulla krafter. När industrialismen gör sitt intåg i västvärlden hittar entreprenörer vägar att mekanisera arbetet. Jordbrukare, gruvindustrin och byggföretag ser snabbt maskinernas potential.

ME - för dig som är maskinentreprenör

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer våra medlemmar och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.