user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Hur fungerar ME?

Maskinentreprenörerna är en medlemsstyrd organisation där alla medlemmar får vara med och påverka, både genom att skicka in så kallade motioner med förslag på förändringar och genom att, om man blir vald, själv delta som förtroendevald i förbundet.

Regionstämma och regionstyrelse

Som medlem är du välkommen till din regionstämma som hålls varje år. Där kan du vara med och påverka. Regionstämman väljer delegater till regionstyrelsen som träffas några gånger per år. Regionstyrelsen verkställer förbundsstyrelsens beslut och har en rådgivande funktion vad gäller inträdande medlemmar, såsom remissinstans. Lokala frågor initieras i den regionala styrelsen och lyfts vid behov upp till förbundsstyrelsen. Regionstyrelsen ska också komma med idéer till förbundsstyrelsen. Regionen väljer ombud till förbundsstämman.

Förbundsstämman

Det högsta beslutande organet är förbundsstämman som utser ME:s styrelse och beslutar om förbundets verksamhet, inriktning, stadgar och budget. Förbundsstämman hålls varje år och består alltså av stämmoombud från varje region. Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen tillsätter VD och ansvarar för den löpande verksamheten och ME:s budget.

Kongress

Vart fjärde år håller ME kongress. Kongressen är ett rådgivande organ för styrelsen och består av kongressombud. Dessa väljs på samma sätt som stämmoombud.

Vill du också vara med och påverka?

Som förtroendevald får du kontakt med andra maskinentreprenörer i din region, breddar ditt kontaktnät och får möjlighet att påverka i frågor som är viktiga för dig. Vill du vara med och bestämma om förbundets framtid? Kontakta regionstyrelsen i din region.

Regionstyrelsen region Nord

Regionstyrelsen region Mitt

Regionstyrelsen region Öst

Regionstyrelsen region Sydöstra

Regionstyrelsen region Södra

Regionstyrelsen region Väst

Kontaktuppgifter till ME:s förbundsstyrelse

Publicerad den 6 april 2017
Uppdaterad den 6 april 2017

Etisk policy

ME:s etiska policy ska ses som ett rättesnöre för dig som medlemsföretag och innebär en trygghet för beställaren.

Vad gör ME för branschen?

Maskinentreprenörerna driver frågor som är viktiga för branschen och som skapar jobb åt medlemmarna. Med kraften av drygt 4 000 medlemmar i ryggen gör ME skillnad.

Stadgar

ME:s stadgar är de interna regler som gäller för våra medlemmar. ME:s förbundsstadgar antagna på extra stämma den 5 oktober 2018.