user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Stadgar

ME:s stadgar är de interna regler som gäller för våra medlemmar. ME:s förbundsstadgar antogs senast på ordinarie stämma den 8 maj 2015.

Maskinentreprenörerna har till uppgift att i enlighet med stadgarna tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen såsom företagare och arbetsgivare i deras förhållande dels till företagens anställda och dels till de intressenter som påverkar företagens villkor.

I stadgarna hittar du förbundets ändamål och organisation, medlemskapet och vad detta innebär, exempelvis skyldigheten att följa ME:s affärsetiska regler. Du hittar även information om medlemskapets inträde och dess omfattning.

Stadgar för Maskinentreprenörerna

Arbetsordning regionstyrelser

Uppdaterad den 26 april 2016