user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Full styrka när modernt ME röstades fram

Efter drygt två års hårt förarbete, mängder av ”workshops”, styrelsemöten och informationskvällar, har ME på extrastämman den 5 oktober röstat för en ny och modern förtroendemannaorganisation. Med dundrande majoritet dessutom.

- Det känns mycket bra, alla röster fanns på plats, och med en så stark och tydlig majoritet som det blev känner jag att vi har fått fullt förtroende att fortsätta det här arbetet, sa ME:s ordförande Magnus Persson direkt efter rösträkningen.

87 procent röstade bifall

Av 60 röstberättigade kunde rösträknarna konstatera att alla 60 röster kom in. När rösträkningen var avgjord hade 52 röstat för bifall och åtta för avslag. Det krävdes trefjärdedels majoritet (75 procent) för att propositionen skulle gå igenom. Med 87 procent för propositionen kunde många stämmoombud känna sig nöjda.

- Processen har genomförts exemplariskt och alla har fått komma till tals och säga sitt. Röstlängden var fullständig och resultatet speglar viljan på ett positivt sätt, säger Paul Nilsson, stämmoombud från Trollenäs Schakt i Eslöv.

Bättre kompetensöverföring

Det är många som har sett fram emot att ME ska kunna börja jobba med den nya moderna organisationen som ska leda till bättre kompetensöverföring i hela landet och kvalitetssäkra att alla medlemmar har tillgång till lika snabb och relevant information och service, oavsett vart i landet man bor. Den lokala och regionala närvaron kommer att stärkas och med arbetet att sätta ihop de nya ”Expertteamen” blir det mycket lättare att snabbt få tillgång till spetskompetens.

- Vi har ju strävat efter det här länge. De första diskussionerna runt det här började för 20 år sedan. Nu har vi satt det i hamn och det känns väldigt bra, säger stämmoombudet Ralf Eriksson från Gällivare Maskintjänst.

Nu börjar arbetet

Nu börjar ett hårt arbete både för förtroendevalda och ME:s tjänstemän. Den nya organisationen innebär att ME under första kvartalet 2019 får fyra nybildade regioner. Valberedningarna sätter nu igång arbetet med att hitta lämpliga kandidater till de nya regionstyrelserna. Regionala stämmor hålls första kvartalet 2019.

- Det kommer att fungera bra, vi har en tydlig plan och det finns en organisation för genomförandet, säger Ingmar Landgren, stämmoombud från Claréns Entreprenad i Arlöv som ingår i den arbetsgrupp som ska stödja och arbeta med förarbetet som sätter igång omedelbart.

Läs mer om nya ME här

Publicerad den 5 oktober 2018