user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Stadgar och årsredovisning

Maskinentreprenörernas stadgar är de interna regler som gäller för våra medlemmar. Stadgarna beslutas av förbundsstyrelsen. Här kan du även ladda ner våra årsredovisningar.

Maskinentreprenörerna har till uppgift att ta tillvara och främja våra medlemmars gemensamma intressen som företagare och arbetsgivare, i förhållande till företagens anställda och till de intressenter som påverkar medlemsföretagens villkor.

Vi har till uppgift:

 • att bevaka och påverka i bransch- och arbetsmarknadspolitiska frågor.
 • att verka för fri företagsamhet och marknadsekonomi.
 • att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar.
 • att tillhandahålla juridisk och ekonomisk rådgivning.
 • att verka för god utbildning i branschen.
 • att främja kostnadseffektiva upphandlingsprocesser.
 • att stödja medlemmarnas marknadsföring.
 • att verka för god lönsamhet i branschen.
 • att noga följa och påverka den tekniska utvecklingen i branschen.
 • att verka för en god arbetsmiljö och yttre miljö.
 • att verka för en god affärsetik och kollegial samvaro.
 • att sprida kännedom om branschens betydelse i samhället.
 • att hålla medlemmarna välinformerade i bransch- och arbetsgivarfrågor.

I stadgarna hittar du också förbundets ändamål och organisation, information om medlemskapet och vad detta innebär, exempelvis skyldigheten att följa ME:s affärsetiska regler. I stadgarna finns även information om medlemskapets inträde och dess omfattning.

Stadgar för Maskinentreprenörerna (pdf 242 kB)

Årsredovisningar

Ladda ner våra senaste årsredovisningar här:

Årsredovisning 2021, inklusive revisionsberättelse (pdf 1,2 MB)

Årsredovisning 2020, inklusive revisionsberättelse (pdf 1,2 MB)

Årsredovisning 2019, inklusive revisionsberättelse (pdf 961 kB)

Årsredovisning 2018, inklusive revisionsberättelse (pdf 862 kB)

Årsredovisning 2017, inklusive revisionsberättelse (pdf 696 kB)

Årsredovisning 2016, inklusive revisionsberättelse (pdf 915 kB)

Årsredovisning 2015, inklusive revisionsberättelse (pdf 364 kB)

Uppdaterad den 23 maj 2022

Bli medlem – en enkel och lönsam vardag

Arbetar du med anläggningsmaskiner i egen verksamhet? Gå med i Maskinentreprenörerna (ME). Vi är din HR-expert och juridiska rådgivare. Med ME får du stenkoll på branschfrågor, förmånliga rabatter på produkter, tjänster och kurser du behöver i din vardag.

Vad krävs för att bli medlem?

Att bli medlem i ME ställer krav på dig som företagare. Du ska uppfylla våra kriterier för medlemskap och teckna kollektivavtal och försäkringar för dina anställa. Du blir också automatiskt medlem i Svenskt Näringsliv och åtar dig därför att följa även deras stadgar.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder Maskinentreprenörerna, utser vd och arbetar med övergripande frågor. Dess uppgift är att fokusera på övergripande frågor och att leda förbundet.