user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Vad gör ME för branschen?

Maskinentreprenörerna driver frågor som är viktiga för branschen och som skapar jobb åt medlemmarna. Med kraften av drygt 4 000 medlemmar i ryggen gör ME skillnad.

Kollektivavtal och samverkan

ME har kollektivavtal med SEKO, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och IF Metall samt på tjänstemannasidan Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. ME hanterar förhandlingar av kollektivavtal med de fackliga organisationerna, samverkan inom Svenskt Näringsliv och information och externa relationer med anknytning till arbetsgivarrollen.
Våra kollektivavtal

Ökat intresse för branschen

Att lyfta branschens status och skapa intresse för maskinföraryrket är två frågor som våra medlemmar tycker är prioriterade. ME har fått pengar för att driva ett EU-projekt med syfte att öka intresset bland unga för maskinföraryrket, stärka rekryteringen till branschen och öka intresset för ME-skolans maskinförarutbildningar.  I projektet arbetar vi med Hampus Hedström, en ung Youtuber som är populär bland ungdomar.
Hampus Hedström lockar ungdomar till branschen

Utbildningar för framtidens maskinförare

För våra medlemmar är tillgången på kvalificerade ma­skinförare branschens viktigaste framtidsfråga. I samarbete med gymnasieskolan och vuxenutbildningen utbildas framti­dens maskinförare vid våra ME Utbildnings­center där ME-skolan tar hand om den yrkesinriktade delen av utbild­ningen. Genom att lyssna på branschens behov skapar vi en unik utbildning, för branschen - av branschen.
Utbildningsformer för Maskinförarutbildningarna

Nu stoppar vi tjuven

Maskinentreprenörer är drabbade av maskin- och drivmedelsstölder, men det går att försvåra för tjuvarna och göra det lättare för polisen att lösa brotten. ME arbetar aktivt på flera områden för att minska stölderna och öka uppklarandegraden. Det finns även en hel del du som maskinentreprenör kan göra för att skydda din egendom.
Stoppa maskin- och dieselstölderna

Branschen träffas på Stora Infradagen

Stora Infradagen arrangeras årligen sedan år 2007 och är Sveriges viktigaste konferens för alla samhällsbyggare. Stora Infradagen samlar varje år Sveriges viktigaste beslutsfattare från näringsliv, politik, statliga verk och forskningsvärld. På några år har den vuxit till ett viktigt debattforum för breda infrastrukturfrågor. 
Stora Infradagen 2019

Politisk påverkan

Maskinentreprenörerna driver en aktiv dialog med myndigheter, riksdag, intresseorganisationer och andra förbund inom Svenskt Näringsliv. Vi lyfter aktuella frågor som rör företagare, arbetsmiljö och infrastruktur. Vi arbetar även aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.
Aktuella remisser

Ett snille i branschen får Infrastipendiet

Av tradition har svenska maskinentreprenörer alltid legat i framkant när det gäller ny teknik, men nu kommer nya utmaningar med digitalisering och automatisering. Och utvecklingen går fort. Maskinentreprenörerna har instiftat Infrastipendiet för att uppmuntra yngre svenska maskinentreprenörer som visar talang och mod att utveckla sitt företag i sann entreprenörsanda.
Infrastipendiet 2018

ME:s branschunika konjunkturbarometer MEKO

MEKO presenteras två gånger om året, Lucia-MEKO den 13 december och Midsommar-MEKO den 21 juni. Lucia-MEKO 2018 visar att det vikande bostadsbyggandet och den säsongsmässiga nedgången för maskinentreprenörer påverkar branschen överraskande lite denna vinter. Infrastrukturjobben väntas öka de kommande två åren.
Mer om MEKO

VA-Fakta påverkar kommuner

VA-Fakta är en intressegrupp som består av Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd, VVS-Företagen samt dess medlemsföretag. År 2013 gick vi samman för att öka kännedomen och kunskapen om det gigantiska underhållsunderskott på VA-området som dagligen får konsekvenser för samhällsutvecklingen. Det övergripande syftet är att öka kommunernas investeringar i, och löpande underhåll av, VA-näten.
VA-Fakta på webben

Öka utbytestakten av små avlopp

ME och VA-branschen arbetar tillsammans för att öka utbytestakten av undermåliga små enskilda avlopp i Sverige och därigenom bygga bort de allvarliga miljöproblem som de enskilda avloppen står för idag. Gruppen kallas Aktionsgruppen små avlopp.
Aktionsgrupp små avlopp

Bättre möjligheter för anbudslämning

ME arbetar för att påverka beställare, som Trafikverket, kommuner, utländska byggföretag med flera, att förenkla och underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud.
Utvecklad leverantörsmarknad

Nätverka på ME:s maskinresor

ME och tidningen Maskinentreprenören har en lång tradition av att ordna resor till världens tre största mässor för anläggningsmaskiner - Conexpo i Las Vegas, Bauma i München och Intermat i Paris. I år är det dags för Bauma i München 8-14 april 2019.
Aktuella maskinresor

Uppdaterad den 14 december 2018

Relaterat innehåll

ME - för dig som är maskinentreprenör

ME är bransch- och arbetsgivarorganisationen för maskinentreprenörer. Vi företräder och stödjer våra medlemmar och arbetar för branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi och bevakar och påverkar branschens arbetsmarknadspolitiska frågor.

Ovanligt stabil vinter i entreprenadbranschen

Lucia-MEKO: Det vikande bostadsbyggandet och den säsongsmässiga nedgången för maskinentreprenörer påverkar branschen överraskande lite denna vinter. Det visar Maskinentreprenörernas senaste konjunkturbarometer MEKO. Och infrastrukturjobben väntas öka de kommande två åren.