user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Fortsatt svår personalbrist för maskinentreprenörer

Midsommar-MEKO: Maskinentreprenörer i Sverige kämpar hårt med personalbrist. 95 procent har svårt att hitta rätt maskinförare. Nu börjar det även ta slut på tjänstemän. 88 procent har svårt att hitta personal ur den kategorin. 87 procent har problem att hitta personal i ledningsfunktion. Det visar Maskinentreprenörernas (ME) konjunkturrapport MEKO.

Midsommar-MEKO är ändå trevlig läsning. Landets maskinentreprenörer har fulla orderböcker och behöver investera i maskiner. Totalt visar MEKO:s konfidensindikator starkare siffror än vid samma period förra året. Och det gäller samtliga parametrar i undersökningen.

- Det är lite överraskande för mig att det fortsatt går så bra. När förra MEKO-undersökningen kom så kändes det som att toppen var nådd. Vi har också sett att byggentreprenörerna har fått en ganska kraftig inbromsning inom bostadsbyggandet, men för maskinentreprenörer har det ännu inte kommit någon rekyl. MEKO visar till och med att trenden fortsatt under våren, säger Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg.

Resultatet i MEKO kan tyda på att maskinentreprenörer får en fortsatt het konjunktur trots att bostadsbyggandet bromsar in och att MEKO signalerar en viss osäkerhet i branschen inför hösten och vintern 2018.

- Behovet av infrastrukturinvesteringar i Sverige är fortsatt mycket stort, och det väger i viss mån upp nedgången i bostadsbyggandet. Utmaningarna för maskinentreprenörer återfinns i kompetensförsörjningen samt finansiering på kommunal- och riksnivå. Positivt är de signaler som det ökade anslaget i infrastrukturpropositionen sänder, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

Läs hela rapporten här:

Midsommar-MEKO 2018

Nästa MEKO-rapport presenteras i mitten på december (Lucia-MEKO). 

Tidigare rapporter:

Lucia-MEKO 2017

Midsommar-MEKO 2017

Lucia-MEKO 2016

Midsommar-MEKO 2016

Lucia-MEKO 2015

Läs även:

Så här tar vi fram rapporten

MEKO presenteras två gånger om året. Lucia-MEKO (13 december) och Midsommar-MEKO (21 juni).

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se

Uppdaterad den 13 december 2017