user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Aktuella remisser och svar

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.
 
Här kan du se de remisser vi svarat på under året:

Fordonsbeskattning 2017:

Promemoria fordonsskatt

Promemoria bilförmån

Maskinentreprenörernas svar på promemoria om fordonsskatt och bilförmån

TRV och storstadskommunernas upphandlingskrav 2018:

Storstädernas gemensamma krav vid upphandling 

Maskinentreprenörernas remissvar gällande Krav vid upphandling av entreprenader

Miljö- och energidepartementet

Vägar till hållbara vattentjänster

Publicerad den 11 september 2017
Uppdaterad den 11 september 2017