user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Aktuella remisser och svar

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.

ME arbetar aktivt med att svara på de remisser som berör våra medlemmar för att påverka besluten i en riktning som ger rättvisare villkor, regler som är lättare att tolka, sundare företagsklimat och bättre möjligheter för seriösa entreprenörer att driva företag.
 
Här kan du se de remisser vi svarat på under året:

Fordonsbeskattning 2017:

Promemoria fordonsskatt

Promemoria bilförmån

Maskinentreprenörernas svar på promemoria om fordonsskatt och bilförmån

TRV och storstadskommunernas upphandlingskrav 2018:

Storstädernas gemensamma krav vid upphandling 

Maskinentreprenörernas remissvar gällande Krav vid upphandling av entreprenader

Miljö- och energidepartementet

Vägar till hållbara vattentjänster

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt 

Finansdepartementet

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Uppdaterad den 22 februari 2019