user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Opinion

Vi driver förändring i frågor som gör det enklare, tydligare och mer lönsamt för våra medlemsföretag att bidra till en miljömässig utveckling av Sveriges infrastruktur.

Pressrummet

PRESS

Ta del av våra nyheter, pressmeddelanden samt pressmaterial här.

Pressrummet

Opinionsbildning

Opinionsbildning vill påverka, skapa medvetenhet och förändra. Det gör vi genom att underlätta för våra politiker, lagstiftare och andra makthavare att fatta beslut som gör det enklare, tydligare och mer lönsamt för våra medlemsföretag att bidra till en miljömässig utveckling av Sveriges infrastruktur.

Vi påverkar exempelvis beställare att underlätta för dig som en mindre aktör att vinna upphandlingar. Vi yrkar på att krav ska vara mät- och verifierbara, så att du som är en seriös entreprenör inte konkurreras ut av oseriösa aktörer som lovar mycket men levererar mindre. Vi lyfter frågan om sund konkurrens så att du och alla andra konkurrerar på lika villkor. Och vi driver frågan om säkerhet på jobbet – så att du och dina medarbetare kan utföra era uppdrag utan att riskera era liv. Bland annat.

Debatt

ME bevakar cementkrisen

AKTUELLT. Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Högsta domstolen meddelade den 25 augusti att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.

ME tycker till om klimatkrav vid hantering av massor

MILJÖ. Upphandlingsmyndigheten kom under sommaren med ett nytt förslag på klimatkrav, denna gång gällande masshantering. ME har läst förslaget och kommit med synpunkter. Bland annat ser vi positivt på att ha en massdispositionsplan i projekteringsskedet, men menar att det är otydligt hur kraven ska värderas vid upphandling.

Ifrågasätt dåliga upphandlingar

UPPHANDLINGAR. Lagen om offentlig upphandling har ett gott syfte – att värna skattebetalarnas pengar och främja konkurrensen. Men vi ser ibland upphandlingar som inte alltid är utformade för skattebetalarnas bästa, skriver Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på Maskinentreprenörerna.