user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Ryno Quantz

Vinter-MEKO 2021: Rekordhöga nivåer i en oviss tid

Det senaste året har maskinentreprenörer genomlidit en pandemi, hotats av en cementkris och drabbats av kostnadsökningar för maskiner, material och drivmedel. Hur mår branschen? Här följer en sammanfattning av vår senaste konjunkturrapport.

MEKO är Maskinentreprenörernas unika konjunkturrapport. Den är tänkt att visa läget i branschen just nu och hur prognosen för framtiden ser ut. För att ta fram MEKO använder vi oss av ekonomiska nyckeltal och av svaren vi får från en panel bestående av 80 medlemsföretag. 

Se film med Jens Linderoth där han besvarar frågor kring Vinter-MEKONs resultat. 

Stark branschutveckling – och oro för framtiden

De medlemsföretag som deltagit i rapporten har fått svara på hur läget ser ut just nu, hur det såg ut för sex månader sedan och hur de tror att det kommer att se ut om sex månader. Positiva och negativa svar vägs samman till en konfidensindikator. Vad säger då den senaste rapporten? Alla värden visar en positiv utveckling, vilket tyder på ett mycket bra läge i branschen. Framför allt är faktureringsläget och beläggningsgraden på de högsta nivåerna hittills. Konfidensindikatorns värde är betydligt högre än i november 2020, och överträffar även mätningen före pandemin i november 2019.

Framöver förväntas dock en kraftig försämring – prognosen för maj 2022 är den näst lägsta under hela mätperioden. ME:s medlemmar har med andra ord svårt att se hur den närmaste framtiden kommer att gestalta sig. Bland annat beror det på att kostnader för material, reservdelar och drivmedel stiger.

Fortsatt brist på personal

Företagen vittnar också om att det blir allt svårare att rekrytera, oavsett vilken typ av position det handlar om. Allra svårast är det med kollektivanställda – över 90 procent anger att det är mycket svårt eller svårt. I jämförelse med mätningen i maj har andelen företag som anser att det är mycket svårt att rekrytera kollektivanställda ökat med 22 procentenheter.

Positiva tecken från gruvindustrin

Summan av investeringar inom gruvor och mineralutvinningsindustrin ökade med cirka 30 procent under andra kvartalet 2021. Dessutom planerar järnmalmsgruvan Kaunisvaara i Pajala för utökning 2022. Ansökan för nya tillstånd pågår. Samtidigt har Naturvårdsverket ansökt om återkallelse av tillstånd för brytning i befintlig gruva – domen faller 13 januari.

Osäkerhet kring cementtillförseln

Det råder fortsatt osäkerhet kring den långsiktiga svenska cementförsörjningen mot bakgrund av det begränsade brytningstillståndet för Cementa i Slite. Detta kan få stora konsekvenser för såväl byggindustrin som gruvsektorn. Vart femte företag i vår panel nämner cementkrisen som ett hot på marknaden.

Hur har pandemin påverkat?

Knappt hälften av företagen anger att de påverkats av pandemin och dess konsekvenser. För det första har leveranstiderna på maskiner och material ökat och för det andra har en del projekt skjutits på framtiden.

Läs en fördjupande artikel om pandemins effekter här.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner Vinter-MEKO 2021 här.

Publicerad den 15 december 2021