user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Illustration: ME

Vinter-MEKO 2021: Branschen står pall för pandemins prövningar

Pandemin har påverkat de flesta branscher, så även maskinentreprenörers. I vår senaste konjunkturrapport frågade vi företagen vilka konsekvenser pandemin haft på deras verksamhet.

Knappt hälften (45 procent) svarade att pandemin påverkat dem uppdragsmässigt. Framför allt har företagen påverkats av längre leveranstider, både på maskiner och på material. 14 procent av företagen anger också att projekt har skjutits på framtiden. Företagen beskriver även att sjukfrånvaron har ökat.

Detta vägs upp något av den bild som andra företag gett när de svarat ”Annat”. Här beskriver flera att de faktiskt fått mer att göra, framför allt i uppdrag av privatpersoner.

Personalbrist och vidareutbildning

Bristen på kompetent personal fortsätter att vara en utmaning för maskinentreprenörer, så även i pandemins spår. 30 procent av företagen ser rekryteringsproblem som ett av de centrala hoten. Svårigheten att rekrytera öppnar upp för möjligheten att själv vidareutbilda sin personal. Många (sammanlagt 43 procent) av företagen kan tänka sig att utbilda i stället för att varsla, om beläggningen är låg.

Förändringar i arbetet

Trots pandemi jobbar många på som vanligt i branschen. 45 procent anger att de inte har gjort några förändringar i sitt arbete för att hantera konsekvenserna av pandemin. Endast ett fåtal av företagen har breddat eller utökat sin verksamhet för att hantera förändringarna på marknaden. Under ”Annat” anger företagen främst att de infört nya regler kring hygien och avstånd på arbetsplatsen och att de anställda ska stanna hemma när de är sjuka.

Hur hanterar du konsekvenserna av pandemin för ditt företagande?

Nya utmaningar

För att spegla hur maskinentreprenörernas förutsättningar har förändrats i spåren av pandemin har företagen fått frågor om vilka utmaningar de möter i sin verksamhet. Bland annat nämns stigande materialpriser och långa leveranstider på material, reservdelar och maskiner. Kategorin ”Annat” innehåller främst hot kopplade till hög konkurrens och ökade miljökrav.

Vilka är de största hoten på din marknad just nu?

Stigande priser på drivmedel

Ingen har kunnat undgå den senaste tidens stigande bränslepriser. I företagspanelen svarar 60 procent att bränslepriserna är ett hot. De stigande bensin- och dieselpriserna hänger ihop med oljepriset. En annan anledning är att ekonomin har tagit fart igen efter pandemin – efterfrågan har ökat och kapaciteten har inte hunnit med. Även kravet på ökad inblandning av biodrivmedel, den så kallade reduktionsplikten, påverkar priset.

I vilken utsträckning har du kunnat kompensera för de ökade kostnaderna på material, slitdelar och/eller drivmedel?

Sex av tio företag anger att de inte kunnat kompensera för de ökade kostnaderna. Det innebär en direkt effekt på lönsamheten. De företag som kunnat kompensera för prishöjningarna har främst använt sig av löpande priser. På så sätt betalar kunden de ökande kostnaderna.

En kraftig ökning av priserna på drivmedel kan leda till att maskinentreprenörer väljer att tacka nej till uppdrag och i längden säga upp medarbetare. Totalt 29 procent av företagen anger att det finns ett tak för hur dyrt bränslet kan bli innan de tackar nej till uppdrag. För de flesta av företagen uppnås den gränsen om drivmedlet blir 2 eller 5 kronor dyrare. Knappt hälften av företagen säger dock att de kommer fortsätta jobba som vanligt och ta ut prisökningen på kunden. En stor majoritet av företagen (81 procent) tänker i nuläget inte på att tacka nej till jobb på grund av stigande bränslepriser.

Vad kan du göra när priserna går upp?

Läs våra tips här och här. Anslut dig också till vårt samarbetsavtal med Preem/Såifa, så att du kan tanka med rabatt.

Publicerad den 15 december 2021