user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Åsikt/Debatt

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. På denna sida hittar du debattinlägg och opinionstexter som visar vad vi tycker i olika frågor.

ME driver en aktiv dialog med myndigheter, politiker, intresseorganisationer och andra förbund där vi lyfter frågor som rör entreprenörskap och vår bransch.

Vi svarar på remisser som berör våra medlemmar och verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.

På denna sida tycker vi till i olika frågor, genom debattinlägg och opinionstexter.

Återvinn schaktmassor för minskat klimatutsläpp

MILJÖ. Ett krångligt regelverk gör så att stora mängder massor hamnar på deponi i stället för att återvinnas som det dugliga material det är. Det menar Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på ME.

Ifrågasätt dåliga upphandlingar

UPPHANDLINGAR. Lagen om offentlig upphandling har ett gott syfte – att värna skattebetalarnas pengar och främja konkurrensen. Men vi ser ibland upphandlingar som inte alltid är utformade för skattebetalarnas bästa, skriver Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på ME.