user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Åsikt/Debatt

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. På denna sida hittar du debattinlägg och opinionstexter som visar vad vi tycker i olika frågor.

Cementkrisen

Den 6 juli 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Högsta domstolen meddelade den 25 augusti att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.

Ifrågasätt dåliga upphandlingar

UPPHANDLINGAR. Lagen om offentlig upphandling har ett gott syfte – att värna skattebetalarnas pengar och främja konkurrensen. Men vi ser ibland upphandlingar som inte alltid är utformade för skattebetalarnas bästa, skriver Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på ME.

Återvinn schaktmassor för minskat klimatutsläpp

MILJÖ. Ett krångligt regelverk gör så att stora mängder massor hamnar på deponi i stället för att återvinnas som det dugliga material det är. Det menar Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på ME.