user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Åsikt/Debatt

Maskinentreprenörerna arbetar för branschens utveckling på flera sätt. På denna sida hittar du debattinlägg och opinionstexter som visar vad vi tycker i olika frågor. Texterna bygger dels på våra remissvar, dels på debattartiklar vi fått publicerade i olika medier.

Sluta tiga om brott mot företag

Brottslighet mot företag i entreprenadbranschen ökar kraftigt medan anmälningsfrekvensen och förtroendet för polisen sjunker. Det visar Maskinentreprenörernas nya stöldrapport. För att vända utvecklingen måste nästa regering våga se vidden av stölderna vilket mäts i företagens kostnader för brott, inte antalet anmälningar, skriver Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Frysning av reduktionsplikten dämpar inte skenande priser

Vatten, avlopp, vägar, järnväg, kraftnät och kommunikation är beroende av maskinentreprenörer. För att de ska kunna fortsätta utveckla landets infrastruktur krävs att regeringen gör mer än att bara tillfälligt pausa reduktionsplikten, menar ME.

Sänkt dieselskatt i en sektor riskerar snedvrida konkurrensen

Regeringen har föreslagit att skatten på diesel som används i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet tillfälligt sänks. ME anser att förslaget ska stoppas helt eftersom ökat stöd riskerar att kraftigt snedvrida konkurrensen inom entreprenadsektorn.

Sänkt skatt på drivmedel gynnar företagandet

Finansdepartementet skickade i december 2021 promemorian Sänkt energiskatt på bensin och diesel på remiss. I den föreslogs att energiskatten ska sänkas med 50 öre per liter. ME stöder förslaget, och menar att ett viktigt nästa steg är att avskaffa den årliga överindexeringen om 2 % utöver KPI.

Regeringens utredning missar helhetsperspektivet

ME har lämnat ett remissyttrande över regeringens utredning Vägen mot fossiloberoende jordbruk, som presenterades i juli 2021. ME menar att utredningen föreslår stödåtgärder till en sektor, utan att ta i beaktande de negativa effekter det medför i andra branscher.

Återvinn schaktmassor för minskat klimatutsläpp

Ett krångligt regelverk gör så att stora mängder massor hamnar på deponi i stället för att återvinnas som det dugliga material det är. Det menar Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på ME.

Ifrågasätt dåliga upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling har ett gott syfte – att värna skattebetalarnas pengar och främja konkurrensen. Men vi ser ibland upphandlingar som inte alltid är utformade för skattebetalarnas bästa, skriver Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på ME.