user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Caterpillar

Återvinn schaktmassor för minskat klimatutsläpp

MILJÖ. Ett krångligt regelverk gör så att stora mängder massor hamnar på deponi i stället för att återvinnas som det dugliga material det är. Det menar Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på ME.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att se över hanteringen av schaktmassor som kan användas för anläggningsändamål. Parallellt med uppdraget, som pågår till och med 1 juni 2022, uppdaterar de sin handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbete. En första del har skickats på remiss, bland annat till ME. Hela vårt remissvar finns att läsa här.
– Ett krångligt regelverk gör så att stora mängder massor hamnar på deponi i stället för att återvinnas som det dugliga material det är. Det är naturligtvis bekymmersamt för både miljö och ekonomi, säger Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på ME.

ME:s hållning är att branschen och myndigheter borde ha ett tydligt mål att återvinna schaktmassor, vilket skulle leda till färre transporter och minskat klimatutsläpp. Enligt Naturvårdsverket ska hantering av massor inte inkluderas i begreppet materialåtervinning av avfall.
– Den bedömningen begränsar möjligheten att förädla massor för senare användning, säger Eva Ingverud.
– Vi menar att jord, sten och berg går alldeles utmärkt att sortera, bearbeta och sedan återvinna. Då kan dessa förädlade massor slippa räknas som avfall.

I Miljöbalken framgår det tydligt att mängden avfall ska minskas.
– Därför borde utgångspunkten för Naturvårdsverkets vägledning vara att förenkla möjligheten att nyttiggöra material i större utsträckning, avslutar Eva Ingverud.

Publicerad den 5 juli 2021