user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Elektrifiering inte enda vägen framåt i klimatarbetet

Enligt Utfasningsutredningen som lämnades till regeringen i juni 2021 ska användningen av fossila drivmedel fasas ut i Sverige senast år 2040. Men för att nå dit krävs andra insatser utöver elektrifiering.

Senast år 2040 ska fossila drivmedel vara utfasade i Sverige, enligt den så kallade Utfasningsutredningen. Eftersom våra medlemmar berörs av utredningen vill vi gärna lämna våra synpunkter på förslaget. Vi på ME håller med om att elektrifiering är en viktig del i klimatarbetet framåt – och något våra medlemmar intresserar sig för – men det är inte alltid en lösning som fungerar i praktiken.

Utfasningsutredningens betänkande "I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040" finns att läsa på regeringens webbplats.

Vårt remissvar i sin helhet hittar du här

Stora utmaningar vad gäller mobila arbetsmaskiner

Vad gäller elektrifiering varierar förutsättningarna mellan olika branscher och fordon. En del arbetsmaskiner, exempelvis vid gruvdrift, är redan elektrifierade. Mobila arbetsmaskiner är dock en stor utmaning att driva elektriskt. Det krävs höga effekter och arbetet sker ofta i terräng utanför ordinarie infrastruktur där elförsörjning inte finns att tillgå.

Klimatarbetet står högt upp på agendan för våra medlemmar, och sker framför allt genom effektivare körning och ökad användning av hållbara biodrivmedel. Därför välkomnar vi på ME utredningens förslag om att utfasningen av fossila drivmedel i arbetsmaskiner ska ske genom en kombination av bland annat elektrifiering och en övergång till hållbara förnybara drivmedel.

Klimatpremien behöver utvidgas

Vad gäller klimatpremien är problemet för ME:s medlemmar att det ännu inte finns eldrivna entreprenadmaskiner för större arbetsuppgifter att tillgå. De mindre elmaskiner som finns på marknaden kan inte ersätta större dieseldrivna maskiner på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Utformningen av dagens klimatpremie är alltså effektlös gällande arbetsmaskiner. Vi förespråkar att klimatpremien, på samma sätt som för lastbilar, utvidgas till att inkludera biodrivmedel och gasdrift.

Då större eldrivna maskiner saknas, uppstår också problem med arbete i stadsmiljö med miljözoner. Vissa uppgifter är för stora för de arbetsmaskiner som finns i eldrivet utförande. Det skulle ta för lång tid och skapa onödiga trafikavstängningar.


Ökad sårbarhet mot strömavbrott en risk

Tunga transporter och arbetsmaskiner har inte samma förutsättningar att elektrifieras som personbilar. En ökad elektrifiering av samhället innebär också en ökad sårbarhet mot strömavbrott.

Fordon och maskiner för underhållsåtgärder och drift av elinfrastruktur kan inte vara beroende av elförsörjning. Detsamma gäller naturligtvis viktiga samhällsfunktioner som ambulans, brandkår, polis och militär som behöver kunna utföra sina uppdrag över hela Sverige, alla timmar på dygnet och alla årstider. Biodrivmedel är alltså inte bara en viktig del för att uppfylla klimatmålet utan också en nödvändighet framåt.

Orimligt att kassera fungerande maskiner i förtid

Den tekniska livslängden på arbetsmaskiner är lång i förhållande till andra fordon. Det innebär att den maskinflotta som nu är tillgänglig, och de arbetsmaskiner som säljs inom överskådlig framtid, ännu kommer att vara i drift år 2040. Att skrota ut dem i förtid på grund av att de drivs med förbränningsmotorer är orimligt för såväl miljön som ekonomin. Av den anledningen är det ännu viktigare att säkra tillgången på hållbara biodrivmedel, gärna av svenskt ursprung och tillverkning.

Publicerad den 16 september 2021