user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Pixabay

Ifrågasätt dåliga upphandlingar

UPPHANDLINGAR. Lagen om offentlig upphandling har ett gott syfte – att värna skattebetalarnas pengar och främja konkurrensen. Men vi ser ibland upphandlingar som inte alltid är utformade för skattebetalarnas bästa, skriver Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på ME.

Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet visar på stora brister i upphandlingarna hos majoriteten av Sveriges kommuner.

Som entreprenör är det lätt att känna sig överväldigad och avstå från att lägga ett anbud när det ställs många och omfattande krav i upphandlingen. Färre anbud medför lägre konkurrens. Vem vinner på det?

Att ställa krav i en upphandling medför också ansvar för uppföljning. Annars kan upphandlarna råka ut för företag som droppar priser eftersom de inte har för avsikt att uppfylla kravspecifikationerna. Det kallar vi osund konkurrens. Vem vinner på det?

Sund och rättvis konkurrens

Vi ser exempel där högt ställda krav på arbetsmaskiner medför att det inte finns tillräckliga maskinresurser för att utföra arbetet på avsedd tid. Det har då inneburit att fler entreprenörer kontrakterats till samma ersättning men då arbetat med maskiner som inte uppfyllt kraven. Vem vinner på det?

Från ME vill vi värna en sund och rättvis konkurrens. För då räcker skattebetalarnas pengar till mer. Därför vill vi att ni fortsätter att hjälpa oss att ifrågasätta dåliga upphandlingar. Ja, du läste rätt: fortsätta! Tillsammans har vi redan gjort skillnad.

Upphandlingsfrågan viktig för ME

Kristianstads kommun har dragit tillbaka en upphandling efter att vi – några av er medlemmar tillsammans med oss på ME – satte samman en skrivelse till tekniska förvaltningen där vi ifrågasatte stora delar av upphandlingsunderlaget.

För ME är upphandlingsfrågan viktig, och vi vill åstadkomma bättre upphandlingar. Det kommer vi att göra genom samverkan med stora beställare som Trafikverket såväl nationellt som regionalt. Vi kommer att fortsätta ligga på Sveriges kommuner. Vi kommer även att fortsätta upplysa myndigheter och politiker om vad dåliga upphandlingar medför, föreslå förbättringar, utverka branschstandarder och medverka i arbetsgrupper för sund konkurrens.

Det lönar sig nämligen för alla delar av ditt liv: som entreprenör, ME-medlem och skattebetalare, att vi fortsätter att ifrågasätta.

Publicerad den 17 maj 2021