user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ME tycker till

Regler, upphandlingar, avtal och juridik kan vara knepiga att förstå sig på. Därför finns ME:s experter till för att förklara och reda ut komplexa frågor och sätta dem i ett sammanhang

Ifrågasätt dåliga upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling har ett gott syfte – att värna skattebetalarnas pengar och främja konkurrensen. Men vi ser ibland upphandlingar som inte alltid är utformade för skattebetalarnas bästa, skriver Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på Maskinentreprenörerna.