user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Fredrik Strömberg, ME och Magnus Ekeljung, Seko. Foto: ME

Avtalsrörelsen 2023: ME växlar yrkanden med Seko

Idag den 16 mars växlar vi yrkanden med Seko angående Maskinföraravtalet. Här är exempel på några av våra yrkanden, och varför de är viktiga för våra medlemmar.

I februari växlade vi yrkanden med Byggnads om Entreprenadmaskinavtalet. Vi växlade också yrkanden med tjänstemannafacken om Tjänstemannaavtalet. Den 14 mars träffade vi IF Metall och växlade yrkanden om Gruventreprenadavtalet.

Nu har vi kommit till det sista växlandet för denna avtalsrörelse. Det handlar om Maskinföraravtalet, som vi tecknar med fackförbundet Seko.

I en alltmer föränderlig omvärld med ett tuffare konkurrensläge är det extra viktigt att fokusera på vad som krävs i kollektivavtalen för att få medlemsföretagen att stärka sin överlevnad.

– Om våra medlemsföretag ska kunna bibehålla konkurrenskraften krävs att produktionstiden kan bibehållas. Fungerande regler för anlitande av externa aktörer är därför ett måste, säger Claes Arenander, förhandlingschef på ME i ett pressmeddelande.

ME:s pressmeddelande 16 mars

Vi yrkar bland annat:

  • Att ordinarie arbetstidsmått ska beräknas per vecka, att nuvarande arbetstidskorridor ska utvidgas och att underentreprenörer ska ha rätt att tillämpa huvudentreprenörens godkända arbetstider.
  • Att avtalet tillförs en utökad möjlighet till in- och uthyrning av personal utan krav på primärförhandling.
  • Ökade möjligheter till individuell lönesättning, frysta ingångslöner och möjlighet att individuellt fördela 100 % av löneutrymmet vid lönerevision.

Läs alla ME:s yrkanden till Seko i dokumentet här nedanför.

Maskinentreprenörernas yrkanden avtalsrörelsen 2023 Maskinföraravtalet (pdf 212 kB)

Därför är det viktigt för ME:s medlemmar

Modernare arbetstidsregler

Det är viktigt för både företag och medarbetare att verksamheten kan anpassas till de förhållanden som råder där produktionen drivs. Därför krävs en genomgripande översyn av Maskinföraravtalets arbetstidsregler.

– Vi vill öka möjligheten till verksamhetsanpassade arbetstidsregler så att företagen kan säkra jobben samtidigt som de anställda kan påverka sin arbetstid och få ihop livspusslet, säger Claes Arenander.

Enklare att hyra in och ut personal

Gemensamt för alla våra avtal på arbetarsidan är att vi yrkar på förenklade anlitanderegler, både vid anlitande av underentreprenörer och bemanningsföretag. In- och uthyrningsreglerna måste bli flexiblare.

– Kompetensbristen är akut och medlemsföretagen måste kunna hjälpa varandra för att lösa sina bemanningsproblem, säger Claes Arenander.

Individuell lönesättning

En lönesättning som innebär "lika för alla, oavsett prestation" bör inte vara normen i våra avtal. I praktiken förekommer ändå individuell lönesättning eller tillägg efter erfarenhet och prestation.

– Maskinföraravtalet borde anpassas till den verklighet som råder. Om våra medlemsföretag fick möjlighet till flexibla och individuellt anpassade villkor skulle de bli attraktivare som arbetsgivare, menar Claes Arenander.

Vad händer härnäst?

ME kommer nu att analysera och utvärdera motpartens yrkanden inför nästa förhandlingstillfälle den 12 april. Maskinföraravtalet löper ut den 31 maj.

Håll dig uppdaterad i avtalsrörelsen

Publicerad den 16 mars 2023