user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Att försöka dela risken med beställaren är viktigt, menar Svante Flodén, teknik- och miljörådgivare på ME. Foto: Ryno Quantz/Pixabay

Bränslekrisen: "Vi börjar se flera goda exempel på lyhörda beställare"

På ME har vi en kontinuerlig dialog med beställare, för att belysa hur viktigt det är att samarbetet med våra medlemsföretag fungerar när priserna skenar. Hur ser de på det rådande läget? Vi frågade Svante Flodén, som från ME:s sida haft kontakt med ett flertal kommuner.

Du pratar mycket med beställare och kommuner just nu. Hur går tankarna hos dem?

– De vi är i kontakt med just nu ser ett behov av att hitta lösningar för entreprenörerna. Där gäller det att hitta rätt verktyg och rätt prisregleringsfaktorer. Det gäller också att få klarhet i vad kostnadsökningarna består i, om det är drivmedel eller material.

Hur jobbar ME för att informera beställarna om det rådande läget?

– ME har bland annat skrivit ett öppet brev till beställare av anläggningsentreprenader. Genom vårt upprop "Nu ställer vi maskinerna" ville vi också få beställarna att förstå hur läget ser ut – och att det är akut.

Öppet brev till beställare av anläggningsentreprenader (pdf 44 kB)

Finns det exempel på kommuner som förstått allvaret i situationen och är tillmötesgående?

– Ja, vi börjar faktiskt se flera goda exempel på beställare som är lyhörda för företagens behov. Ett flertal kommuner och deras bolag har tagit detta till sig och förstått allvaret. I Mönsterås kommun har man beslutat att kompensera de som utför entreprenadtjänster för höga dieselkostnader.

– Ett annat exempel är Oskarshamns kommun som har gått ut med ett brev till sina beställare och informerat om att de inför en rutin om att prisreglera var tredje månad. Det är positivt!

När kostnadsläget är så osäkert, går det överhuvudtaget att skriva avtal som innebär någorlunda säkerhet för båda parter?

– Det går det absolut att göra. Det handlar om att man följer kostnadsläget med tätare frekvens än en gång per år. Exempelvis genom att läsa av anläggningsmaskinindex var tredje månad och prisreglera om förändringen har varit av en viss nivå. Då slipper man prisreglering vid små förändringar, men det ger ändå en trygghet.

Hur kan jag som entreprenör prata med mina beställare kring kostnadskompensering?

– Ett tips är att ta stöd av det öppna brev till beställare som ME skrivit. Försök också att vara öppen och transparent vad gäller din situation och hur kostnadsökningarna har påverkat dig. Många beställare är tillmötesgående om man bara får till en öppen dialog.

Hur ska jag tänka kring framtida kontrakt och anbud?

– För det första: läs noggrant de villkor som finns i anbudsunderlaget. Fundera på vad det innebär för dig om avtalstiden sträcker sig över en längre period. En lång period utan prisreglering innebär ju en större risk.

– För det andra: påpeka för beställaren i ett tidigt skede om du ser möjligheter till förändrade villkor som delar risken. Det är alltid av värde att försöka dela risken med beställaren. En balanserad risktagning bygger förtroende och möjlighet till ett fortsatt gott samarbete.

– I vissa fall kan du reservera dig mot oförutsedda kostnadsökningar – använd då den blankett ME tagit fram:

Reservation MEr-06 (pdf 561 kB)

Läs om vilka möjligheter du har till prisjustering här.

Publicerad den 30 mars 2022