user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Jonas Thorstenson kommer hålla seminariet och föra dialog med maskinelev och publik Foto: Ryno Quantz

"Hur ser maskinförare som framtidsyrke ut?"

Jonas Thorstenson, vd på ME-skolan, kommer hålla i seminariet ”Framtidens Maskinförare” under Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm. Seminariet kommer fokusera på aktuella nyheter och möjligheter för dig som arbetar med eller är intresserad av utbildningsfrågor i branschen. Vi har kontaktat Jonas och ställt några frågor.

Vad kan den som lyssnar förvänta sig av seminariet?

– Seminariet kommer fokusera på framtiden och hur maskinförare som framtidsyrke ser ut med ny teknik och ur ett hållbarhetsperspektiv. Frågor som kommer ställas är hur framtidens yrke ser ut idag och hur vi ska attrahera fler till yrket – gymnasieelever, vuxenelever och även företag som ska anställa. Den framtida branschen kommer ställa andra krav och hur möter vi dessa på bästa sätt? Mitt mål med seminariet är att få in elevperspektivet i detta och förhoppningsvis kommer jag, tillsammans med en elev från ME-skolan, föra en dialog.

– Under seminariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Målet är att skapa en dialog med publiken och att frågor diskuteras tillsammans.

Lars Stjernkvist medverkade på Framtidens Maskinförare 2022 och pratade om gymnasieutredningen och regeringens nya förslag kring yrkesutbildning – kommer detta tas upp under seminariet?

– Under seminariet kommer vi beröra detta. Det ska tas beslut om förslaget i slutet av maj eller i början av juni och detta kommer påverka oss. Om förslaget går igenom kommer det ge en positiv påverkan på oss då det går i linje med de remissvar vi har skickat in med en ökad regional samverkan. Utbildningarna ska stå i dimension utifrån branschens och arbetsmarknadens behov. Detta krav gör så att skolor och kommuner ska ta fram utbildningar som stämmer överens med behoven. Idag kan utbildningar bortprioriteras och läggas ned på grund av exempelvis ekonomiska skäl och det kommer inte kunna ske om förslaget går igenom.

När äger nästa Framtidens Maskinförare rum och vilken feedback har ni fått kring förra evenemanget?

– Nästa Framtidens Maskinförare kommer äga rum i februari 2023. Efter förra evenemanget så har vi fått mycket positiv feedback och reaktioner, exempelvis kring ME-skolans nya läromedel. Vi har fått kommentarer kring att vi har kommit långt i vår utbildningsutveckling och vi har även lyckats inspirera andra vilket är kul.

Publicerad den 11 maj 2022