user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
"Rapporten ger en övergripande bild över hur branschen mår", säger Jens Linderoth. Foto: ME/Privat

"ME som bransch är en viktig konjunkturmätare för utvecklingen inom byggsektorn"

MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator. Det är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med ME-medlemsföretag i olika storlekar och över hela Sverige. Läs intervju med Jens Linderoth, som jobbat med MEKO sedan den första rapporten 2015.

Under Svenska Maskinmässan på Solvalla 2–4 juni kommer MEKO-rapporten för sommaren att presenteras av Jens Linderoth från Navet Analytics. Det är en möjlighet att få information om hur branschen mår och vart den möjligtvis är på väg. Vi ställde några frågor till Jens kring rapporten. 

Hur länge har MEKO-rapporten gjorts? 

– Sedan 2015 har MEKO-rapporten gjorts. Vi började med en vinterrapport 2015, sedan har den gjorts två gånger per år fram till idag, en på sommaren och en på vintern. Innehållet har varit ganska oförändrat, eftersom det finns en poäng med att mäta förändringar på samma sätt för att kunna följa dessa över tid, men utformningen har förändrats. Den är både läsvänlig och snygg, därmed blir rapporten såväl en viktig konjunkturmätare för branschen som ett bra sätt att marknadsföra sig inom och utanför branschen.

Kan du berätta mer om vad rapporten innehåller?

– Rapporten har alltid ett eller ett par teman med aktuella frågor. På senare tid har vi till exempel fångat upp hur drivmedelspriser och andra kostnadsökningar påverkat de enskilda företagen. I kommande rapport kommer vi så klart att lyssna av hur det oroliga världsläget i praktiken påverkar branschen.

Hur länge har du jobbat med MEKO-rapporten?

– Sedan 2015 när den första rapporten släpptes. 

Varför tror du att MEKO-rapporten är viktig för våra medlemmar? 

– Den är relevant för medlemmar i branschen för att den ger en övergripande bild över hur omvärlden och ekonomin kan utvecklas och påverka förutsättningarna för maskinentreprenörerna men också specifikt hur branschen mår och vilka förväntningar man har det kommande halvåret. 

– När det är mycket som händer i omvärlden så är det viktigt att göra en prognos och se hur branschen påverkas. Rapporten ska visa på hot och risker men också peka på de affärsmöjligheter som det enskilda företaget kan utnyttja. 

Vilken feedback brukar MEKO-rapporten få? 

– För branschen är den en unik rapport, vi tittar både framåt och bakåt och fångar upp problemen/möjligheterna som sedan presenteras i unika data. Den får också stor uppmärksamhet utanför branschen. Dels är det ett lättillgängligt och snyggt material och dels är ME som branschorganisation en viktig konjunkturmätare för utvecklingen inom byggsektorn eftersom man kan säga att ni är först på plats när det byggs någonting.

Kan du utveckla det? 

– Det är bra att man hämtar information både inifrån branschen och tar ett perspektiv utifrån, eftersom omvärlden trots allt påverkar era förutsättningar. MEKO-rapporten levererar tidiga prognoser vilket leder till att man tidigt och snabbt kan fånga upp möjligheter, hot och risker. En ytterligare feedback som brukar komma är att rapporten ger möjlighet att fånga upp aktuella frågor. MEKO-rapporten ger en bra och rättvis bild då flera parter har fått komma till tal och ges lika mycket utrymme. Ska man fånga upp förändringar i branschen är det viktigt att det görs på ett strukturerat sätt.

Hur påverkas Navet Analytics av det oroliga världsläget? Beställer folk mer eller mindre undersökningar?

– Mer undersökningar beställs definitivt. Vi har inte haft så här mycket att göra på länge. Många vill ha djupare analyser och detaljerade undersökningar när läget är ostabilt. Detta för att få fram både negativa och positiva resultat som kan vara hjälpande. 

Publicerad den 27 april 2022