user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Privat/ME-skolan

"ME-skolan är en förebild för framtida utbildningar"

Lars Stjernkvist medverkade på Framtidens Maskinförare den 11 februari 2022 och pratade om sin utredning. Utifrån den har utbildningsministern lagt fram ett regeringsförslag. Lars Stjernkvist menar att det nu är viktigt för branschen att starta dialog med olika kommuner för att stärka relationerna.

Du sa under Framtidens Maskinförare att man nu måste utgå från branschens behov. Alltså vad eleven vill men också vad samhället behöver. Hur kommer dessa två faktorer att samverka med varandra?

– Det är ett systemskifte som kommer ske. Huvudmännen ska ta hänsyn till elevens val och hur arbetsmarknaden ser ut. För att detta ska kunna ske behöver kommunerna ett underlag från staten där man ser hur behoven ser ut på arbetsmarknaden, detta för att kunna möta elevens behov men också marknadens efterfrågan.

Regeringen har nu lagt ett förslag som ska skickas till Lagrådet. När du pratade om detta på Framtidens Maskinförare sa du att år 2025 ska det sättas i bruk. Men vad kan man, lite mer konkret, göra fram till dess för att "hjälpa" processen?

– När väl staten har bestämt sig för en inriktning så brukar det rassla till och förändringar brukar kunna synas ganska snabbt. Det upplever jag redan att jag ser. Sveriges kommuner ser vad som behöver göras och agerar efter det. Många kommuner ser över samarbeten med andra kommuner och ser även över utbudet och vilka behov som finns.

Vilken roll ser du att ME/ME-skolan skulle kunna spela?

– Det som ME kan göra är att ta kontakt med kommunerna och starta en dialog. Man bör se till att kommunerna får den kunskap de behöver och ME bör göra en spaning och se var det finns underlag för utbildning i framtiden. Man kommer förhoppningsvis få ett helt annat gehör idag än vad man skulle ha fått innan utredningen.

Hur skulle ett framgångsrikt samarbete kunna se ut mellan kommuner?

– Att kommunerna nu kommer att samarbeta betyder mycket. Innan har enskilda kommuner varit begränsade genom att man inte vågat ta risken att starta en utbildning på grund av bland annat ekonomiska skäl. Man har känt en osäkerhet att stå på egna ben. Samarbetet mellan kommunerna gör det lättare att skapa en trygg ekonomisk grund. Om en kommun ser behov av en utbildning, och vill starta den, så har man andra kommuners stöd. Man får hjälp av grannarna. Viktigaste effekten av detta är att vi får ett bättre stöd för de dyrare utbildningarna.

ME-skolan driver 9 olika skolor i Sverige – skulle det kunna stå som en modell för framtiden?

– Ja, jag skulle vilja påstå att den redan står som modell. ME-skolan visar att det går att etablera dessa utbildningar och samarbeten. Nu när kommuner måste samarbeta med sina grannar så kommer förhoppningsvis fler liknande skolor att bildas och ME-skolan kommer få en mer stabil grund att stå på. Med det sagt är ME-skolan en förebild i detta.

Är det något som oroar dig kring regeringens lagrådsremiss?

– Det finns alltid fram- och baksidor med alla förändringar. Jag tror dock att det här är en bra förändring då det bland annat kommer bli lättare att hitta jobb. Det som kan vara risken är att kraften och energin läggs på de tekniska och organisatoriska bitarna. Att man mer skulle fundera på vilka utbildningar som ska ligga var och att kraften riktas åt fel håll. Här är det viktigt att exempelvis ME kontaktar kommunerna och startar en dialog och ser till att fokus ligger på innehållet på utbildningarna.

Hur viktigt är det att branschen är engagerad i APL?

– Det är nästan en retorisk fråga – det kommer alltid vara avgörande. Det är viktigt att det finns ett samarbete mellan bransch och skola. Jag hoppas på att fler branscher kommer engagera sig mer och det blir förhoppningsvis lättare nu när skolor räcker ut en hand. Man vill anpassa skolor efter hur arbetsmarknaden ser ut och då krävs det så klart ett samarbete och engagemang från både skola och bransch.

Hur hoppas du att branschen ser ut om 5 år?

– Vi står inför en förändring av samhället i form av investeringar, utbyggnation av järnväg och infrastruktur – i en omfattning vi inte sett i modern tid. Det är få branscher som har en sådan spännande utveckling framför sig. Denna förändring betyder mer än förändring av gymnasieskolan. Dock måste fler söka sig till branschen, då den står inför en stor utveckling, och därför är förändringen kring gymnasieskolan viktig. Bransch och skola måste gå armkrok för att kunna växa tillsammans och utveckla Sverige.

Publicerad den 4 mars 2022