user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME/Pelle Johansson

"APL är en jättemöjlighet att anställa nya duktiga förare"

För att utbilda bra maskinförare behöver vi hjälp av dig som är maskinentreprenör. Du är länken till verkligheten, både som blivande arbetsgivare och som den som kan erbjuda praktikplatser, eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utan bra praktik blir utbildningen sämre, hur duktiga vi än är på att utbilda våra elever på skolan.

En som har positiva erfarenheter av att ta emot elever på APL är ME-medlemmen Pelle Johansson. Pelle har varit i branschen i över 20 år och driver tillsammans med sin bror företaget Kolarviks Sten & Trädgård. Där har man inte bara tagit emot APL-elever utan också hittat flera nya kollegor den vägen.

Vad skulle du säga är det bästa med att ta emot elever för APL?

– Det skulle jag säga är möjligheten att utveckla och utbilda ungdomar som ska komma ut i arbetslivet. Eleverna går utbildningen för att de vill och då finns ofta en drivkraft att vilja lära sig.

Vad har du lärt dig med denna process?

– Att handledning är viktigt och det är viktigt vem eleven får jobba tillsammans med. Det måste finnas tid att utbilda eleven så man exempelvis inte slänger in eleven på ett projekt när tid inte finns till utbildning.

Vad skulle du vilja säga till dina branschkollegor som funderar på att ta emot elever men som kanske inte har kommit dit än?

– Det är en jättemöjlighet för branschen och jag uppmanar alla att ta den. Innan man tackar ja så bör man dock vara klar med att det finns rätt personer ute på arbetsplatsen som kan handleda eleverna.

Rekryteringsfrågan är ständigt aktuell inom maskinbranschen och vi behöver utbilda fler duktiga maskinförare. Vad skulle du vilja säga till någon som har en negativ inställning till APL?

– Vi behöver utbilda fler unga och vi måste få in duktiga personer i branschen. APL är en jättemöjlighet att lära unga och även anställa nya duktiga förare. Eleverna vill ju som sagt detta och om två sidor vill så blir det ofta bra.

Frågor om APL?

Är du intresserad av att ta emot en APL-elev, eller har frågor kring APL och vad det innebär, är du välkommen att höra av dig till:

Göran Westerberg – Projektledare APL
goran.westerberg@me.se
08-762 70 62

Publicerad den 2 mars 2022