user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Mlp20. Licens: CC BY-SA 3.0

Kommunen: "Om företagen ska ha en chans måste vi göra någonting"

Oskarshamns kommun har nyligen beslutat att kompensera entreprenörer för höga kostnader. 1 april övergick man till justeringar med tremånadersintervall. Vi frågade Arne Erlandsson, gatuchef på Tekniska kontoret, om bakgrunden till beslutet.

I ett brev till leverantörer av entreprenadtjänster meddelade Oskarshamns kommun i slutet på mars att man vill bidra med kostnadskompenserande hjälp "på grund av det rådande världsläget". Man erbjuder nu tätare justeringar under 2022. I november kommer man att utvärdera om detta är något som ska fortgå även under nästa år.

Brevet undertecknades av Arne Erlandsson, gatuchef på Tekniska kontoret. Vi ringde upp honom för att höra mer.

Vad var det som gjorde att ni tog det här beslutet?

– Vi hade precis gått in i ett nytt entreprenadavtal. Det är en trygghet för oss som kommun att veta vad saker kostar. Men världen är inte längre som förut. Med tanke på kostnadsökningarna som varit så resonerade vi som så att om företagen överhuvudtaget ska ha någon chans så måste vi göra någonting. Därför tog vi det här beslutet, och det var ett ganska drastiskt beslut. Vi funderade mycket på vad det skulle få för konsekvenser.

Hur gick tankarna innan?

– Det hör inte till vanligheten att vi ändrar i skrivna avtal, så vi fick vrida och vända på det. Risken är ju att man målar in sig i ett hörn och får hålla på med detta för all framtid. Men företagen ska ha en chans att överleva. Det är en pressad bransch som vi ser det. Ingen har ju kunnat ta höjd för kostnadsökningarna, och för många entreprenörer kanske det är billigare att låta maskinerna stå stilla – det är ren självbevarelsedrift.

Har ni fått någon respons på brevet ni skickade ut?

– Ja. Det är ett 15-tal leverantörer som är med i avtalet på olika platser. Vi har hunnit prata med ett par företag och de har varit väldigt positiva.

Publicerad den 12 april 2022