user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: ME

Öppet brev till beställare om kostnadsökningar

Den senaste tidens prisökningar på drivmedel påverkar bygg- och anläggningsbranschen. Därför uppmanar Maskinentreprenörerna till öppen dialog och samarbete mellan beställare och entreprenörer.

Med anledning av det kraftigt ökande kostnadsläget för pågående projekt och avtal kommer våra medlemsföretag behöva begära extra kostnadsreglering och i vissa entreprenader även tidsförlängning.

I det läge som råder uppmanar Maskinentreprenörerna beställare att tillsammans med medlemsföretagen försöka hitta lämpliga lösningar. Genom ett öppet brev vill vi ge en bild av förutsättningarna i branschen just nu, och be beställarna att vara tillmötesgående vad gäller våra medlemsföretags behov av extra kostnadskompenserande åtgärder i form av prisregleringar utanför ordinarie avtal.

Syftet är att medlemmarna, med brevet som stöd, ska kunna föra en dialog med nuvarande och nya beställare om val av ersättningsmodell, indexeringsintervall och möjligheter till tidsförlängning.

Ladda ner brevet

Maskinentreprenörernas öppna brev till beställare (pdf 44 kB)

Publicerad den 18 mars 2022