user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Det är viktigt att vara påläst och transparent mot beställaren, menar Rebecca Nilsson, ME:s anlitade entreprenadjurist. Foto: iStock/Ryno Quantz

Prisreglering och LOU: "Många beställare är öppna för att lösa situationen"

Är det möjligt att få till prisjusteringar när man har att göra med offentliga beställare? Om nu prisreservationer kan medföra att ens anbud utesluts, är det ens värt att försöka?

Vi frågade vår anlitade entreprenadjurist på Terra Advokat, Rebecca Nilsson, om vilka möjligheter som finns vad gäller prisreglering och LOU (lagen om offentlig upphandling).

Läs en längre artikel här.

Många medlemmar tycker att det är knepigt med prisreglering enligt LOU. Ska man som leverantör våga ta diskussionen om prisreglering med offentliga beställare?

– Det är absolut knepigt med prisreglering där LOU tillämpas. Det är dock skillnad på regelverket för själva upphandlingen och de regler som gäller när avtalet väl är ingått. Avtalet regleras enligt civilrättsliga regler men ändringar i avtalet får inte stå i strid med LOU. Man ska vara försiktig med att lämna reservationer vid offentlig upphandling då otillåtna reservationer leder till att anbudet förkastas.

Men vi kan ändå uppmuntra våra entreprenadföretag att försöka få till en prisreglering där LOU tillämpas?

– Ja, det tycker jag. Det är viktigt att komma ihåg att det främst är den upphandlande myndigheten som står för risken vid ändringar. Därför bör det uppmuntras att entreprenörer försöker prisreglera sina redan ingångna avtal inom ramen för LOU.

Hur ska man göra rent konkret?

– Det enkla svaret är att vara påläst och transparent mot beställaren. Ta fram kalkyler och visa på hur ekonomin i projektet påverkas om prisreglering inte sker. Dessvärre är många entreprenörer rädda för att ställa frågan och då kommer knappast någon prisreglering att ske.

Hur ser beställarnas inställning ut, enligt din erfarenhet?

– Många beställare är faktiskt öppna för att lösa situationen då alla vet hur mycket priserna påverkats på sistone. Om beställaren inte går med på en prisreglering kan även entreprenadens framdrift bli lidande. Det bästa är naturligtvis att ta upp frågan om möjligheter till prisreglering redan i anbudsskedet.

Publicerad den 2 maj 2022