user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Stigande bränslepris – så drabbas medlemmarna

Den senaste tidens prishöjningar på drivmedel drabbar vår bransch hårt. Här berättar några av Maskinentreprenörernas medlemmar om sin situation och hur de ser på framtiden.

Med anledning av de stigande priserna på drivmedel startade ME uppropet "Nu ställer vi maskinerna". Syftet var att visa vilka konsekvenser de ökade kostnaderna kan få för såväl maskinentreprenörer som för samhället i stort. ME:s medlemmar äger och kör de entreprenadmaskiner som bygger infrastruktur, bostäder, förbereder och underhåller vägar, vatten-, avlopps- och elnät. Görs inget snart kan många bli tvungna att ställa sina maskiner, vilket skulle få stor påverkan på nuvarande och kommande projekt.

På bara några dagar skrev över 2 200 personer under uppropet för sänkta bränsleskatter. Namnunderskrifterna är nu överlämnade till regeringen. Vi hörde av oss till några av våra medlemmar och bad att få höra deras ord om hur de stigande bränslepriserna påverkar deras verksamhet, och vad de hoppas att uppropet ska leda till.

Åtgärdspaket ska sänka drivmedelsskatten

Den 14 mars presenterade regeringen ett åtgärdspaket med insatser både på kort och lång sikt. Bland annat ska drivmedelsskatten på diesel och bensin sänkas tillfälligt till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk. Det innebär att priset på bensin och diesel vid pump blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj. Regeringen föreslår att förslaget ska gälla från 1 juni till 31 oktober. 

ME anser att åtgärdspaketet inte räcker som lösning. Man har från regeringens sida missat att ta hänsyn till företagens behov.

Läs mer om stödpaketet på regeringens webbplats.

Medlemmar berättar