user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
ME är mycket nöjda med beslutet, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling. Foto: Ryno Quantz/ME

Trafikverket kompenserar för stigande drivmedelspriser

Trafikverket har beslutat att reglera ersättningen i befintliga kontrakt till sina leverantörer. Ett mycket positivt besked för medlemsföretagen, menar ME.

Tanken är att minska risken för ekonomiska problem och konkurser hos leverantörerna på grund av de kraftigt ökade priserna för drivmedelspriser, skriver Trafikverket på sin webbplats.

– Vi är mycket nöjda med beslutet. Under en längre tid har vi fört en dialog med Trafikverket om hur medlemmar som är leverantörer och underleverantörer till Trafikverket ska kunna kompenseras för skenande drivmedelspriser. Det känns som de lyssnat på oss och tagit till sig våra argument, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på ME.

Regleringen kommer att baseras på vilken form av kontraktsförutsättningar och entreprenad varje enskild leverantör har. Index regleras med januari som basmånad och reglering sker från och med februari.

Underleverantörer ska också inkluderas

Ett antal ME-medlemmar är i dagsläget leverantörer till Trafikverket i första led men långt fler är underleverantörer i andra led. Med anledning av detta inleds nu ett arbete för att säkerställa att de medlemmar som är underleverantörer får ta del av omregleringen av ersättningen.

Om man som ME-medlem är underleverantör och stöter på problem ska man i första hand ta upp det med den leverantör man utför uppdrag för, menar Lars Hemmingsson.

– Kommer man inte överens om hur man som underleverantör ska ta del av Trafikverkets omreglering bör man kontakta oss så vi kan återkoppla detta till beställaren inom ramen för vår pågående dialog.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats. Där finns också mer information om hur Trafikverket kommer att räkna i befintliga kontrakt.

Publicerad den 5 maj 2022