user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Riksdagsbeslutet kommer stärka attraktionen för yrkesprogrammen, menar Anita Ifrig. Foto: ME/Ryno Quantz

Yrkesprogram ska ge behörighet: "Kommer locka fler"

Nu står det klart att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier. Ett mycket positivt besked, menar ME.

För många arbetsgivare är det svårt att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft. ME:s medlemsföretag är inget undantag. Nu har riksdagen beslutat att yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet, vilket kan göra att fler unga väljer att gå den vägen.

Ändringarna i skollagen kommer att tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

8 av 10 har svårt att hitta personal

Svenskt Näringsliv publicerade nyligen resultaten från sin återkommande rekryteringsenkät. Svaren visar att störst problem att rekrytera finns inom den så kallade samhällsbyggnadssektorn, det vill säga företag som till exempel bygger ut infrastruktur.

Bland ME:s medlemsföretag svarar 8 av 10 att de haft svårt att rekrytera medarbetare. Den vanligaste anledningen är att det finns för få personer med rätt yrkeserfarenhet, attityd och utbildning.

Maskinförare och anläggningsarbetare är de yrkesgrupper som fortsätter att vara svårast att rekrytera för ME-företagen, tätt följt av arbetsledare. Av de företag som deltog i enkäten var det hela 61 procent som eftersökte gymnasial yrkesutbildning i sina rekryteringsförsök.

Fler kan lockas läsa yrkesprogram

I och med riksdagens beslut ska alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska också programmens omfattning utökas, vad gäller både gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort grundläggande behörighet för den elev som vill.

Från ME:s sida ser man mycket positivt på riksdagsbeslutet.

– Det här kommer stärka attraktionen och locka fler att välja sådana utbildningar, säger Anita Ifrig, kompetensförsörjningsansvarig på ME. Det är enormt viktigt att vi får in fler utbildade maskinförare i vår bransch.

Enklare att rekrytera

Förhoppningen är att det också kan bidra till att det blir lättare för ME:s medlemsföretag att rekrytera. Anita Ifrig menar att riksdagsbeslutet är ett steg på vägen till att öka tillgången på kompetent arbetskraft, även om det inte är det enda.

– Vi hoppas också mycket på resultatet av Stjernkvistutredningen som bland annat innebär att kommunerna ska samverka kring utbildningsbehovet ute i landet. Att förlägga utbildningarna på de orter där förutsättningarna är bäst och behovet är som störst är jätteviktigt.

Under våren står många ungdomar inför gymnasieval, och på ME-skolan ser man ett stort söktryck inför hösten.

– Ansökningssifforna till gymnasiet ser jättebra ut. Det jobb vi gör med att visa upp våra yrken verkar ge effekt, vilket är väldigt roligt, säger Anita Ifrig.

Publicerad den 12 april 2022