user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Martin Olson

En av tre maskinentreprenörer utsatt för stöld

ME har tidigare gjort en undersökning på temat drivmedelsstölder. Undersökningen baserades på 300 genomförda intervjuer. I en uppföljande studie har vi nu intervjuat 152 medlemsföretag från samtliga regioner, och resultatet visar att en tredjedel har råkat ut för stölder under 2020.

Närmare två av tre stölder handlar om drivmedel. De drabbade företagens kostnad för stölderna de utsattes för i fjol uppgår i genomsnitt till 81 922 kronor. Och det är inte givet att stölderna polisanmäls. Det handlar bland annat om att kostnaderna för det extraarbete som krävs för att dels upprätta en korrekt polisanmälan, dels säkerställa och sammanställa försäkringsbolagens behov av underlag känns övermäktigt för många maskinentreprenörer.

Drivmedelsstölder vanligast

Drivmedelsstölder har länge varit den mest förekommande stölden från maskinentreprenörer. Redan idag väljer många maskinägare att bara tanka upp den mängd drivmedel de tror att de kommer använda under dagen och sedan låta tanklocket vara olåst. För det kostar så mycket mer att reparera en sönderborrad och uppbruten tank än att förlora de få antal liter diesel som lämnas kvar över natten. Och skillnaden mellan att ta in maskinen på reparation och att bara fylla på med ny diesel på morgonen och fortsätta arbetet direkt är stor.

Många blir av med teknisk utrustning

Utöver stöld av drivmedel ser vi att var fjärde till var femte maskinentreprenör blir bestulen på teknisk utrustning från byggplatserna. Det handlar framför allt om verktyg, belysning, arbetsplatsbelysning och handverktyg. Och dessvärre blir närmare var tionde maskinentreprenör av med sina GPS:er.

Här kan du ta del av hela stöldrapporten.

Publicerad den 14 oktober 2021