user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsrätt – kollektivavtal

Kollektivavtalen ger medlemsföretagen stabila förutsättningar för fortsatt produktion och överlevnad.

Det här vill ME:

 • Värna en fri marknadsekonomi och en sund företagsamhet.

 • Förbättra förutsättningarna för företagare inom entreprenadbranschen.

 • Arbeta för politiska beslut som underlättar företagandet, stärker Sverige och svensk konkurrenskraft.
 • Utveckla kollektivavtalen så att de stödjer våra medlemsföretags möjligheter till ökad konkurrenskraft.

Det här gör ME:

 • Förhandlar som arbetsgivarföreträdare med de fackliga motparterna Byggnads, Seko, IF Metall och tjänstemannafacken Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
 • Står för den svenska modellen och verkar för att alla företag i entreprenadbranschen ska teckna kollektivavtal. Det främjar sund konkurrens och likvärdiga villkor på arbetsmarknaden.
 • Verkar för att man ska kunna komma överens med sin personal om viktiga frågor, utan att tvingas till centrala förhandlingar.

ME arbetar för:

 • Fri marknadsekonomi och sund företagsamhet.
 • En väl fungerande bemanning, en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft.
 • Öka kollektivavtalens attraktionskraft hos medlemsföretagen och deras anställda för att trygga de anställdas jobb och företagens verksamhet.

ME har åstadkommit:

 • Kollektivavtalen Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet, Gruventreprenadavtalet, Torvavtalet och Tjänstemannaavtalet.
 • Genom kollektivavtalen har medlemsföretagen goda förutsättningar för att upprätthålla sin produktion.