user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Utvecklad leverantörsmarknad

På den här sidan har vi samlat information om Maskinentreprenörernas arbete för att påverka beställare som Trafikverket, kommuner, utländska byggföretag med flera, för att få dessa att förenkla och underlätta för små och medelstora företag (SME) att kunna lämna anbud och delta som leverantörer till dessa stora beställare av anläggningsarbeten.

Anläggningsbranschen förändras i rask takt och kundernas krav på leverantörerna ökar när det gäller miljö, kvalité och arbetsmiljö, samtidigt som de vill få mer väg och järnväg för mindre pengar. Detta ställer stora krav på leverantörerna att utveckla sitt kunnande både avseende produktionsteknik och administrativa rutiner.

ME arbetar aktivt med att erbjuda medlemsföretagen relevant utbildning och administrativa stödsystem för att underlätta företagens arbete. Exempel på sådana aktiviteter är att ME erbjuder anpassade kurser i anbudslämning. ME-skolan kommer också under hösten att ha paketerbjudande på ett urval av kurser som syftar till att stärka företagen i sin leverantörsroll.

Små och medelstora företag får uppdrag

De senaste tre åren gick i genomsnitt 40 procent av Trafikverkets utlagda entreprenader till små och medelstora företag (SME-företag). Det är ett bra bevis på att det lönar sig att lämna anbud även för mindre entreprenadföretag. ME och Trafikverket har tagit fram statistik på hur stor del av entreprenaderna som går till SME-företag.

Se statistiken

Fler ME-företag leverantörer till Trafikverket

I Trafikverkets senaste ramavtalsupphandling av entreprenörer till mindre projekt ökade andelen ME-företag från 12 till 21 procent av de antagna företagen.

Om upphandlingen

Uppdaterad den 11 september 2018