user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Lyckad Regional Infradag 2018

Intressanta föreläsningar och diskussioner runt den komplexa frågan "Hur löser vi det eftersatta underhållet av det svenska vägnätet". ME och SÅ medlemmar, politiker, experter och tjänstemän inom området deltog under dagen.

Regionala Infradagen

Professor Håkan Westerlund, KTH redovisade forskningsresultat som visar att underhållsskulden för väg, järnväg samt VA nätet släpar efter med många tiotals miljarder. Inte omöjligt att investera i kapp enligt Håkan, men då krävs det att vi satsar mer än i dag på underhåll.

Lars Aamodt från Nye Veier i Norge berättade om att de i Norge har bildat ett statligt bolag för att effektivisera förnyelsen av vägnätet i Norge. Hittills har fått har man lyckats få 20 % mer väg för pengarna.

Kent Söderlund, Region Dalarna visade vilka väg och järnvägssträckor som regionen prioriterar i den nationella planen. Det handlar främst om stråk som är viktiga för industrin och turismen i regionen.

Slutligen redovisade Johan Lang Trafikverket hur vägarna bryts ner av mycket och tung trafik när de inte underhålls regelbundet eller är underdimensionerade.

Presentationer under dagen

Vill du ta del av presentationsmaterialet från dagen ber vi dig kontakta någon av oss på regionkontoret så hjälper vi dig.

Minimässan

Minimässan är en trevlig del av Regionala Infradagen där leverantörer till branschen får en möjlighet att träffa deltagarna och prata om sina produkter och tjänster. Dagen avslutades med "After Infra" och en prestigefylld prisutdelning. 

 

Bilder från dagen

Regionala Infradagen Mitt 2018

Uppdaterad den 13 februari 2018