user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Några röster om klimatanpassning och extremväder

Inför Stora Infradagen har vi kontaktat en av talarna, Kristina Hall, och frågat om VA SYD:s satsning på praktisk klimatanpassning. Vi har också pratat med Svensk Försäkrings jurist och klimatexpert Staffan Moberg. Svensk Försäkring har i flera rapporter sammanställt vad extremväder kostar landets kommuner. Dessutom berättar ME:s vd Anders Robertsson om hur ME engagerar sig i klimatomställningen. Du hittar intervjuerna nedan.

Läs intervjuerna här

Anders Robertsson – vd på Maskinentreprenörerna

ME vill bidra till att lyfta behovet av ett mer långsiktigt hållbart VA-system som klarar det nya klimatets påfrestningar. Vi frågade Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna, hur branschen kan vara en del av klimatomställningen.

Staffan Moberg – jurist på Svensk Försäkring

Staffan Moberg arbetar med frågor på skadeförsäkringsområdet. I nuläget ligger fokus på frågor kring byggande, klimatansvar, trafik, digitalisering, säkerhetsfrågor för den finansiella sektorn och brotts- och bedrägerifrågor.

Kristina Hall – programledare på VA SYD

Kristina Hall är programledare för "Tillsammans gör vi plats för vattnet" – VA SYD:s satsning på praktisk klimatanpassning för att göra städer och fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämning vid kraftiga regn.