user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: VA SYD

Kristina Hall – programledare på VA SYD

Kristina Hall är programledare för "Tillsammans gör vi plats för vattnet" – VA SYD:s satsning på praktisk klimatanpassning för att göra städer och fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämning vid kraftiga regn.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. De är ett kommunalförbund, vilket innebär att de är politiskt styrda och består av medlemskommuners VA-verksamheter. VA SYD samarbetar med alla fem medlemskommuner för att vara bättre rustade inför framtida extrema regn, men just den här satsningen gäller Malmö och Lund. 

Kristina Hall kommer medverka under Stora Infradagen den 28 januari och prata kring frågan ”Hur ska vi ta hand om regnvattnet för att motverka översvämningar?”. Vi har tagit kontakt med Kristina och ställt några frågor kring VA SYD och klimatsmarta investeringar. 

VA SYD pratar om att skyfallssäkra våra städer – vad menar ni med det?

 – Det handlar om att anpassa staden så att vi kan hantera ett skyfall utan allt för stora konsekvenser. Det handlar inte om att uppnå en situation utan några konsekvenser alls utan att minimera konsekvenserna och arbeta med att vatten kan få plats där det gör minst skada. Detta är ett arbete som kommunen driver, med stöd från VA SYD. 

Kan inte alla kommuner sköta VA-frågorna inom den egna kommunen (Varför krävs det ett regionalt kommunförbund för VA-frågor)?

 – Jo det kan man såklart. Men tillsammans är vi starka. Vi ser att små kommuner kan ha svårt att hålla den kompetens som krävs och leverera det som behövs. VA-frågorna blir mer och mer komplexa, inte minst med tanke på klimatförändringarna, och det gör att krävs mer av va-huvudmännen. Det är en tydlig vinst att jobba tillsammans. 

Vilket tips har du till de kommuner som inte riktigt kommit igång med sin klimatanpassning?

 – Jag tycker att alla kommuner borde göra en översvämningskartering för att se vart man har riskområdena. Det är en grundförutsättning när man ska bygga ut och bygga om. Sedan ska man alltid tänka på vattensituationen – ställ dig frågan ”kan jag samtidigt göra något som gör situationen bättre – kan jag slå två flugor i en smäll?” Ta alltid hänsyn till vattensituationen. Och att lite är bättre än inget. Man kanske inte kan göra allt, men man kan altid göra något. 

Läs intervju med Staffan Moberg här

Läs intervju med Anders Robertsson här

Publicerad den 1 december 2021