user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Staffan Moberg – jurist på Svensk Försäkring

Staffan Moberg arbetar med frågor på skadeförsäkringsområdet. I nuläget ligger fokus på frågor kring byggande, klimatansvar, trafik, digitalisering, säkerhetsfrågor för den finansiella sektorn och brotts- och bedrägerifrågor.

Staffan är jurist och klimatexpert på Svensk Försäkring. Han har deltagit i utredningar om bland annat rättsskydd, miljöansvar, brottsoffer, rattfylleri, genmodifierade organismer, klimat och nukleära skador. Inför Stora Infradagen tog vi kontakt med Staffan och ställde några frågor kring klimatsmarta investeringar.  

Svensk Försäkring har ju i flera rapporter sammanställt vad extremväder kostar landets kommuner och medborgare utifrån de skadeanmälningar som gjorts under året. Vilka siffor rör det sig om och hur skulle du beskriva utvecklingen?

 – I dagsläget varierar det mycket mellan åren. Men en viss ökning av anmälda klimatrelaterade skador har det varit och även en ökning av kostnader. Det är viktigt att ha i huvudet att vi står i början av ett stort arbete.

Idag är det hushållen och försäkringsbolagen som bär kostnaderna för klimatkrisen då kommunala investeringar för att hantera extremväder kraftigt släpar efter. Vad krävs för att vända utvecklingen?

 – Det krävs en insikt i att vi pratar om långvariga förändringar som kommer att kräva en anpassning över tid. Först och främst behöver vi en insikt men också nationella riktlinjer och en lagstiftning som tillåter att arbeta på ett effektivt sätt för att motverka klimatförändringarnas effekter.

Vilka klimatsmarta investeringar krävs för att hantera extremväder?

 – Det beror helt på vad man tittar på, men låt mig prata om dagvatten. För att hantera den ökade mängden dagvatten behöver vi en förändring av omhändertagandet. Från 1900-talets strategi att dagvatten ska ledas bort via VA-systemet till ett system där skyfall leds bort ytledes. Det kräver förändringar i städers infrastruktur.

Vilka andra åtgärder krävs enligt Svensk Försäkring?

 – Det behövs nationella gränsvärden som kommunerna måste ta in i sin planering. Och kommunerna måste få ett större ansvar att förebygga klimatskador på befintlig bebyggelse.

Läs intervjun med Kristina Hall här 

Läs intervjun med Anders Robertsson här

Publicerad den 3 december 2021