user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Istock

En chans att påverka

Stora Infradagen är ett debatt- och diskussionsforum där vi låter åsikter brytas mot varandra. Vi belyser behovet av fortsatt satsning på infrastruktur och ny teknik, likväl som innovationsförmåga, kompetensförsörjning och konkurrenskraft. På så sätt bidrar vi till att driva samhällsdebatten framåt.

För ME är Stora Infradagen en möjlighet till debatt, nätverksbyggande, synlighet och påverkan. Den första Infradagen 2007 var för bransch och medlemmar. Nu har Stora Infradagen vuxit till att bli en viktig dag även för företagsledare, politiker, forskare, experter och opinionsbildare.

Varje Stora Infradag har ett tema som knyter an till stora frågor som har betydelse, inte bara för branschen utan för Sverige och svensk konkurrenskraft. Det kan vara frågor som digitalisering, miljö, elektrifiering eller kompetensförsörjning. Till varje dag knyter vi de mest intressanta talarna inom respektive område.

Stora Infradagen är en chans att synas, debattera och påverka 

Infradagens utveckling har, tillsammans med andra utåtriktade aktiviteter som ME-skolan, Almedalen och VA-fakta, flyttat fram ME:s position som betydande aktör i samhällsfrågor med anknytning till infrastruktur. Aktiviteterna gör att vi kan skapa kontakter med personer och organisationer inom och utanför branschen.

Med ett stort kontaktnät kan vi synas och göra vår röst hörd på ett helt annat sätt. En ökad synlighet gör att vi får påverkansmöjligheter i viktiga frågor, får vara med som remissinstans och till och med delta i högnivåmöten inom EU. En ökad synlighet ökar också möjligheterna att få fler ungdomar att söka sig till branschen, något som behövs när ME:s medlemsföretag växer i storlek.

Uppdaterad den 3 september 2021