user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out
Foto: Getty Images

En chans att påverka

Stora Infradagen är ett debatt- och diskussionsforum där vi låter åsikter brytas mot varandra. Vi belyser behovet av fortsatta infrastruktursatsningar och ny teknik, likväl som innovationsförmåga, kompetensförsörjning och konkurrenskraft. På så sätt bidrar vi till att driva samhällsdebatten framåt.

För ME är Stora Infradagen en möjlighet till debatt, nätverksbyggande, synlighet och påverkan. Den första Infradagen var för bransch och medlemmar. Nu, snart tretton år senare, har Stora Infradagen vuxit till att bli en viktig dag även för företagsledare, politiker, forskare, experter och opinionsbildare.

Varje Stora Infradag har ett tema som knyter an till stora frågor som har betydelse, inte bara för branschen utan för Sverige och svensk konkurrenskraft. Det kan vara frågor som digitalisering, miljöfrågor, elektrifiering eller kompetensförsörjning. Till varje dag knyter vi de mest intressanta talarna som du kan hitta i debatten inom respektive område.

Stora Infradagen är en chans att synas, debattera och påverka 

Infradagens utveckling har, tillsammans med andra utåtriktade aktiviteter som ME-skolan, Almedalen och VA-fakta, flyttat fram ME:s position som betydande aktör i samhällsfrågor med anknytning till infrastruktur. Aktiviteterna gör att vi kan skapa kontakter med personer och organisationer inom och utanför branschen.

Med ett stort kontaktnät kan vi synas och göra vår röst hörd på ett helt annat sätt. En ökad synlighet gör att vi får påverkansmöjligheter i viktiga frågor, får vara med som remissinstans och till och med delta i högnivåmöten inom EU. En ökad synlighet ökar också möjligheterna att få fler ungdomar att söka sig till branschen, något som behövs när ME:s medlemsföretag växer i storlek.

Inför Infra – en dag bara för medlemmar

I takt med att Stora Infradagen vuxit och mötts av ett allt större intresse från omvärlden, såg vi att det fanns behov av en mötesplats utanför det dagliga, enbart för ME:s medlemmar. En plats för trevligt umgänge, men också något som kan väcka tankar.

Svaret blev Inför Infra. Här samlas medlemmar för att mingla och lära känna andra maskinentreprenörer över lite mat och dryck, men också för att möta ME:s samarbetspartners och kända gäster. Insprängda i minglet finns dessutom korta seminarier.

Uppdaterad den 20 september 2019

Soul night på årets Infrafest

Välkommen till årets svängigaste fest. Temat är soul och livebandet Isaac And The Soul Company går loss på scenen. Tänk glädje, tänk värme, tänk drag, tänk urladdning. Ta på dig solbrillorna och dansa loss.