user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ADR 1.3, halv dag

ADR är ett Europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Om du ska transportera farligt gods krävs det att du har en ADR-utbildning. Om du enbart är delaktig vid transport av farligt gods utan direkt vara förare eller om du transporterar bensin och diesel på en arbetsbil så räcker det med utbildningen ADR 1.3 för att erhålla behörighet.

Beskrivning

INNEHÅLL:
- En allmän del som handlar om farligt gods, lagar och regler. Olika roller och ansvar i transportkedjan.
- En funktionsspecifik del som beskriver de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska du kunna identifiera din egen roll i kedjan.
- En del handlar om säkerhet där fokus ligger på hur du ska hantera gods med hög riskpotential.

Kursen passar dig som är:
Delaktig vid transport av farligt gods utan att direkt vara förare, du som transporterar farligt gods på en arbetsbil.

I priset ingår:
Fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
750 kr ex moms
Icke-medlemmar
750 kr ex moms