user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg 1.1-2.1, 1 dag

Arbete på väg 1.1-1.3 vänder sig till dig som arbetar vid väg där det förekommer passerande fordonstrafik i direkt anslutning till din arbetsplats, eller dig som behöver framföra någon form av väghållningsfordon. Utbildningen är för dig som behöver en bred grundklompetens inom arbete på väg.    

Beskrivning

APV 1.1 - Allmän grundkompetens krävs för alla typer av arbeten utmed Trafikverkets vägar.

 

APV 1.2 - Krävs, förutom allmän grundkompetens, för att få framföra väghållningsfordon inom ett vägarbete.

 

APV 1.3 - Krävs, förutom allmän grundkompetens, för att få utföra vägarbete till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, vaktarbete, beläggningsarbete.

 

APV 2.1 - Krävs, förutom allmän grundkompetens, för förare av fordon med energiupptagande skydd (ATM) som är monterade på eller draget efter fordon. 

 

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens skyldighet att se till att du som arbetstagare har den utbildning som krävs för arbetsuppgiften.

 

Innehållet är framtaget enligt Trafikverkets kompetensplan för allmän grundkompetens, grundkompetens för att framföra väghållningsfordon och grundkompetens för vägarbete.

 

 

UR KURSINNEHÅLLET

 

- Lagar och regelverk

- Arbetsmiljö

- V3-principen

- Vägarbetsområdet

- Vägmärken och skyddsanordningar

- Trafikreglering

- Väghållningsfordon

- Tunga skydd

- Oskyddade trafikanter

 

FÖRKUNSKAPER:

Den här kursen förutsätter att steg 1.1 utförs på webben innan kursstart. 

 

I priset ingår: Lunch, fika, kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06. Ta med giltigt legitimation (pass, ID eller körkort).

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
2.400 kr ex moms
Icke-medlemmar
3.000 kr ex moms