user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg 3A, 2 dagar

Information
Plats
Varberg
Datum & tid
Från:
2019-12-03 09:00
Till:
2019-12-04 16:30
Pris
Medlem:
5.100 kr ex moms
Ej medlem:
6.400 kr ex moms

Denna kurs ger dig kunskaper i att upprätta och tyda en trafikanordningsplan (TA-plan). Du får också lära dig vilka krav som finns för utmärkning av en vägarbetsplats, fordonsutmärkning och för hur tunga skydd och barriärer ska användas.

Beskrivning

Utbildningen ger behörighet att märka ut på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Om du berörs av SIK-kompetenskrav så ger ME-skolans APV-kurs tillräcklig kunskap för att klara SIK-test nivå 3A.

Denna kurs kräver förkunskaper enligt Arbete på väg 1-2.

INNEHÅLL:
- Fördjupning om vägarbeten.
- Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
- Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande.
- Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
- Arbetsmiljöplan.
- Trafikverkets styrande dokument.
- Objektanpassa TA-planer.
- Trafikförordningen.
- Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av.
- Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna.
- Arbetsmetoder.

Kursen passar dig som är:
Ansvarig för skyltning och avstängningar, till exempel arbetsledare eller platschef.
BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) och BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnadsarbetet) ska ha kompetens enligt nivå 3A.

I priset ingår:
Lunch, fika, kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06.
Ta med giltigt legitimation (pass, ID eller körkort)

Utbildningsintygets giltighet: 5år.

Läs mer