user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg, steg 2.2 - Utmärkningsansvarig

Arbetsmiljö

Beskrivning

Eleven ska kunna tillämpa gällande författningskrav, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar, trafikdirigering samt montering, funktion och begränsningar av energiupptagande skydd. Eleven får lära sig att leda och instruera personal med Steg 1-kompetens.

Utbildningens mål

  • Kunskaper för alla typer av arbeten utmed Trafikverkets vägar (APV 1.1)
  • Kunskaper för att få framföra väghållningsfordon inom ett vägarbete (APV 1.2)
  • Kunskaper för att få utföra vägarbete som till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, vaktarbete, beläggningsarbete (APV 1.3)

Målgrupp

APV steg 2 vänder sig till den som ska arbeta som utmärkningsansvarig för fasta eller intermittenta arbeten samt kunna leda och instruera personal med Steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller personer som utför trafikdirigering. Utbildningen vänder sig även till andra yrkesgrupper som bör ha denna kompetens såsom platschefer, personal med BAS-U ansvar, arbetsledare, trafikingenjörer m.fl.. Utbildningen motsvarar utbildningen Arbete på väg Nivå 3 A som vissa kommunala väghållare fortfarande kravställer.

Utbildningens innehåll

  • Eleven ska ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i Steg och kunna tillämpa gällande författningskrav TrF, VMF, AML, VägL med flera, samt Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
    Utb ansvara för att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats samt vid trafikdirigering. Personal som ansvarar att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete. Personal som leder och instruerar medhjälpare med Steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

  • Eleven skall även förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar. Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll. Eleven får lära sig att leda och instruera personal med Steg 1-kompetens, hur man tillämpar aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras samt hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter. 

Förkunskaper

Arbete på väg Steg 1 (1:1-1:3) eller Nivå 1+2 (benämning innan 2019). Eller att du för senast fem år sedan genomfört Arbete på väg Nivå 3 A och nu ska repetera den.

Gör så här för att komma igång:

  • Anmäl dig via länken och ange rabattkod ME2022.

Utbildningslängd

2 dagar

Denna kurs anordnas i samarbete med ATA Academy. För att du ska kunna ta del av medlemsrabatten, ange ME2022 i fältet för rabattkod  när du anmäler dig. Priserna är angivna ex moms.

APV steg 2 finns även som distansutbildning.

Pris

Medlemspris: 5 058 kr

Pris för ej medlem: 5 950 kr

Anmäl dig här