user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg, steg 3 - Att styra och leda entreprenader

Arbetsmiljö

Beskrivning

Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare framgår i beskrivningarna av Steg 1, 2 och 3 ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

Utbildningens mål

  • Kunskaper för alla typer av arbeten utmed Trafikverkets vägar (APV 1.1)
  • Kunskaper för att få framföra väghållningsfordon inom ett vägarbete (APV 1.2)
  • Kunskaper för att få utföra vägarbete som till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, vaktarbete, beläggningsarbete (APV 1.3)

Målgrupp

APV steg 3 är en förberedande utbildning för personal med certifieringskrav enligt Steg 3. Certifieringskrav ställs på personal som entreprenör eller konsult som ska: Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera. Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll. Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området. Svarar för aktuell trafikinformation.

Utbildningens innehåll

  • Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag. Utöver de författningskrav som tidigare framgår i beskrivningarna av Steg 1, 2 och 3 ska även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel. 

Förkunskaper

Deltagande på denna utbildning förutsätter förkunskaper motsvarande utbildning Steg 2.2.

Gör så här för att komma igång:

  • Anmäl dig via länken och ange rabattkod ME2022.
  • Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.
  • Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest får varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis från ATA Academy där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd. 
  • Utbildningen registrerad på ID06 kompentensdatabas.
  • Certifikatets giltighetstid: 4 år

Utbildningslängd

1 dag

Denna kurs anordnas i samarbete med ATA Academy. För att du ska kunna ta del av medlemsrabatten, ange ME2022 i fältet för rabattkod  när du anmäler dig. Priserna är angivna ex moms.

APV steg 3 finns även som distansutbildning.

Pris

Medlemspris: 5 525 kr

Pris för ej medlem: 6 500 kr

Anmäl dig här