user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsmiljö - BAS-P/U uppdatering

Är du verksam som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P/U, och behöver uppdatera dina kunskaper? Byggherren ska kunna styrka att den som utses till BAS har relevanta och aktuella kunskaper. Utbildningen ger dig dokumenterade kunskaper av nyheter och förändringar samt fördjupningar i samordningsfrågor inom ditt verksamhetsområde.

Beskrivning

Utbildningens mål:

 • Uppdaterade kunskaper om aktuella regler för BAS-P/BAS-U
 • Fördjupade kunskaper om det praktiska samordningsarbetet
 • Erfarenhetsåterföring mellan kollegor i branchen
 • Dokumentation av utbidning som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Målgrupp:

Byggherrar, projektörer, entreprenörer, arbetsledare, platschefer, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt övriga personer som deltar i samordningsarbete.

Innehåll:

 • Repetition av grunderna i arbetsmiljöreglerna
 • Nyheter och regeländringar
 • Erfarenheter och problemställningar
 • Fördjupning - praktisk samordning
 • Sanktionsavgifter och böter
 • Skydds- och straffansvar
 • Rutiner och hjälpmedel

Kursen avslutas med skriftligt kunskapsprov

Förkunskaper:

Deltagare ska ha gått grundläggande utbildning för BAS-P/BAS-U.

Deltagare bör behärska svenska i tal och skrift för att klara det skriftliga provet.

Övrigt: Distanskurs - deltagare ska ha tillgång till egen dator med stabil internetuppkoppling. Länk till utbildningen och kursmaterial skickas ca en vecka innan kursstart.

I priset ingår: kursdokumentation, utbildningsintyg och registrering på ID06 kompetensdatabas.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
3.200 kr ex moms
Icke-medlemmar
4.100 kr ex moms