user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsmiljö grund (BAM), 3 dagar

Utbildning anpassad till entreprenad/mark- och anläggningsarbete som ger grundläggande kunskaper och verktyg för ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Beskrivning

INNEHÅLL:
- Arbetsmiljölagen och förordningen.
- Arbetsmiljöekonomi, trivsel och engagemang.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, delegerat arbetsmiljöansvar.
- Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.
- Arbetsmiljöplan, rollfördelning och samordning.
- Ergonomiska arbetsmiljörisker.
- Fysikaliska faktorer (kemikalier, buller vibrationer mm).
- Informationskällor (skrifter, böcker, webbsidor mm).
- Praktiskt arbetsmiljöarbete, riskinventering, förebyggande åtgärder.
- Tillsyn, hantering av olyckor/tillbud, nödlägesberedskap.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare och personal med arbetsledande funktioner.

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.

Pris

Medlemspris
6.800 kr ex moms
Icke-medlemmar
8.000 kr ex moms