user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbetsmiljö grund (BAM), 3 dagar

Information
Plats
Göteborg
Datum & tid
Från:
2020-01-20 09:30
Till:
2020-01-22 16:30
Pris
Medlem:
6.400 kr ex moms
Ej medlem:
8.000 kr ex moms

Utbildning anpassad till entreprenad/mark- och anläggningsarbete som ger grundläggande kunskaper och verktyg för ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Beskrivning

INNEHÅLL:
- Arbetsmiljölagen och förordningen.
- Arbetsmiljöekonomi, trivsel och engagemang.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, delegerat arbetsmiljöansvar.
- Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3.
- Arbetsmiljöplan, rollfördelning och samordning.
- Ergonomiska arbetsmiljörisker.
- Fysikaliska faktorer (kemikalier, buller vibrationer mm).
- Informationskällor (skrifter, böcker, webbsidor mm).
- Praktiskt arbetsmiljöarbete, riskinventering, förebyggande åtgärder.
- Tillsyn, hantering av olyckor/tillbud, nödlägesberedskap.

Kursen passar dig som är:
Yrkesarbetare och personal med arbetsledande funktioner.

Läs mer